Coming back to a Winning Concept! * Find me at Sephora…Again!

Yes, you read correctly! I am boomerang-ing back to Sephora.
/Ja, du läser rätt! Jag är boomerang-ar tillbaka till Sephora.

Oh…remember this post a year ago? Well. I will be returning to a job and company that I love but had to leave behind (for a short while). Apparently this is a trend I am happy it is trending! In August you will find THIS boomerang employee back at Sephora with an extra spring in her step.
/Åh … kom ihåg det här inlägget för ett år sedan? Well. Jag kommer att återvända till ett jobb och ett företag som jag älskar men var tvungen att lämna (ett tag). Tydligen är det en trend att komma tillbaka så jag är glad att det är trendig! I augusti hittar du den här boomerangmedarbetaren tillbaka på Sephora med en extra spring i hennes steg!

This was an interesting turn of events since I wasn’t really sure if I would want to come back or what if I wanted to chance being away from the beauty industry. I have had many ask me to start my own but I’m just not interested, though I am sure if push came to shove, I would do a good job. But. I wanted to come back to what I am good at and what I have potential for and where better than the place I loved with the coworkers I loved right?
/Det här var en intressant händelse eftersom jag inte var säker på om jag skulle vilja komma tillbaka eller om jag ville ta chansen att vara borta från skönhetsindustrin totalt. Jag har fått många förfrågningar att starta eget men jag är bara inte intresserad att göra det, men jag är säker på om det verkligen sket sig så skulle jag göra ett bra jobb. Men. Jag ville komma tillbaka till det jag är bra på och vad jag har potential för och var bättre än vad jag älskade med medarbetarna jag älskar…right?

Who knows where this will take me, I do know that I would love to stay a year or so and… then? Well. We will just have to see! For those of you who read my blog and are in the area, come by, say hi and I cannot wait to see you at Sephora again soon!
/Vem vet var detta kommer att ta mig, jag vet att jag skulle älska att stanna ett år eller så och sen? Tjo. Vi får bara se! För er som läser min blogg och är i området, kom och säg hej och jag kan inte vänta med att se dig på Sephora igen snart!

Do you think I made a good decision making a U-turn back? What is your favorite brand at Sephora? Which brand are you missing that we don’t have in Scandinavia yet?
/Tror du att jag gjorde ett bra beslut att göra en U-sväng tillbaka?
Vad är ditt favoritmärke hos Sephora? Vilket märke saknas som vi inte har i Skandinavien än?

Continue Reading

Sephora Sweden’s Webshop is now Open

Sephora Sweden has opened their digital doors at Sephora.se allowing those far from a physical store to purchase online!

After releasing information on their social media that the webshop was soon ready today, many have already seen the “soft” launch and have already started complaining about them not announcing that they are open. As someone who has worked for Sephora and in addition has worked with creating and opening webshop, I wanted to do a quick explanation of how it works.

As I worked at Sephora when the news broke a few years back that they would be creating a webshop, I understood it would take a few years. It was super difficult to stand in store and explain each time to those visiting from other cities that it would take some time but it will come. I personally have sent products to customers I spoke to over the phone because I know how it is to live far from a store that sells my favorite brands.

However, I also know first hand how difficult it is to launch a functional webshop as I have had the opportunity to work with team and launched a cosmetic webshop just this year. I understand and have worked with all the logistics behind a webshop including where the stockroom would be, who would take care of front-end, back-end, payment methods, returns, shipping…The list just continues!

I believe many do not understand that working back-end takes a lot of energy to make sure all the information is present from uploading high-def photos to pricing and product text. A soft launch allows the company to be able to regulate any problems that may come up with payment methods, shipping and even gives a bit of time to continue to upload information for each product to be sold in the digital store and in turn allows shoppers a good experience on the site.

So, long explanation short. Please be patient. Sephora is working out the kinks. Another thing to keep in mind is that Sephora Sweden is driven by Sephora Denmark who in turn is driven by Sephora France. Translations would be a bit google translate and I too reacted to the…interesting… wording chosen on the site but I am sure that in time, these too will be adjusted accordingly to the Swedish Market.

It is about time that Sephora could reach out to customers who are not near a physical store. I am excited that this project has finally launched!

Where do you live? What Sephora brand have you really been wanting to get?

/Sephora har smyg lanserat Sephora.se idag och några har redan börjat kommentera om sidan. Jag som har jobbat på Sephora och även har lanserat en webbshop med en annat företag har förståelse om just varför det har tagit tid och vill jätte gärna kunna förklara lite mina tankar kring lanseringen. Long story short, Jag skulle önska att ha lite tålamod och låt Sephora reda ut alla detaljer för att kunna erbjuda er bästa möjlig service. 

Continue Reading