My New Purchases from Ritual Cosmetics

I thought I would show you a new favorite from Rituals Cosmetics… Their Candles! At the moment they have a gift with purchase – if you purchase for 450kr, you can get a mini kit too!
/Jag tänkte att jag skulle visa er en ny favorit från Rituals Cosmetics … Deras doftljus… För tillfället har de en gåva med köpet – om du köper för 450kr, kan du även få ett minipaket!

I have been looking everywhere for the Anahata Candle (395kr) and I found it in Täby Centrum so I decided to pick it up but then fell in love with the XL Candle from the Ritual of Dao (495kr)!
/Jag har letat överallt för Anahata Candle (395kr) och jag hittade den i Täby Centrum så jag bestämde mig för att plocka upp den men blev sedan förälskad i XL-ljuset från Ritual of Dao (495kr)!

The gift that I received with my purchase included: a La Vie en Rose Colour Gloss and a Ritual of Sakura hand lotion.
/Gåvan som jag fick med mitt köp inkluderade: En La Vie en Rose Color Gloss och en ritual av Sakura hand lotion.

What was your last purchase from Rituals Cosmetics? Do you like candles?
/Vad var ditt senaste köp från Rituals Cosmetics? Gillar du ljus?

Continue Reading