PR Policy

(Scrolla ner för SVENSK text)

Disclaimer
This is my blog disclaimer, my ground rules, my policy. You may find this considerably unneeded, but to be honest, this is my personal blog, all that is written in this blog is my own opinion and mine alone.

First and foremost, this blog is written in a way to share my experiences, my thoughts, feelings and overall information on my interests. Everything I write at www.PixiJasmine.com is based on my own knowledge and experience, unless otherwise indicated. I am a professional Make Up Artist, educated at the International Make Up Center in Sweden. With that said, I reserve the right to give tips & advice to my best of knowledge but it should not replace a statement from others who are more knowledgeable in their fields. I am an open-minded person, i have the right to change my thoughts and opinions, as do all humans. With this, i am also open to ideas & suggestions. These can be either commented below or on any entry in the blog or better to be emailed: pixi.jasmine@gmail.com

I have the right to delete unnecessary, unwanted comments – mainly in reference with hatred and spam. Criticisms given in a constructive way is always welcome, and any personal conflicts can be resolved through contacting me.

Disclosures:
Disclosures will be included in each specific post. Previously I wrote out a full text but now you will find them as small icons on the top of posts and will look as follows:

NO MATERIAL CONNECTION

not sponsored

PixiJasmine.com is run by me, Jasmine, a person with great interest in anything beauty related. As I do work at Sephora and for you as the reader to trust what I write is based on my own opinions and are not influenced by any third party, I follow the Swedish Press Ethics & Marketing Act.

SAMPLES FOR CONSIDERATION

samples for consideration

It is possible that a PR firm, company, marketing affiliates and retailers would send products/services for consideration. This means that I am still the sole decision maker on when, how & if the product/service would be featured on PixiJasmine.com.

If you want to contact me regarding press materials, samples, & other issues, so please contact me via pixi.jasmine @ gmail.com.

AFFILIATIONS

affiliate links included

I may receive commission if you decide to purchase anything by clicking the link through to the provided website. It does not add any cost to you as the customer. Ordering through the link would help support me to continue blogging but does not bias my recommendations and opinions provided.

WORK RELATED AFFILIATION

As I work in the Beauty Industry, I may write about work related products, services or news. My recommendations and writings are unbiased and honest and not affected by the company I work for. These posts do not give me extra commission nor add any cost to the reader.

GIVEAWAYS
Of course I try my very best to do giveaways – as much as my budget would allow! – Generally I like holding giveaways mainly via Rafflecopter. Prizes for giveaways have been purchased by myself (but am open for collaborations in the future with brands or PR). Giveaways are held for maximum one month from the post date and winners are emailed within 48 hours of the end of the giveaway. Winners are to contact me within 48 hours after receiving the winning mail however, if there is no response, a new winner will be chosen. The winners will always be announced via social media networks: Facebook, Instagram, Twitter and in a blogpost.

Copyright
The content displayed on www.PixiJasmine.com is protected by all copyright therefore any copying, selling, re-posting, publishing or repetition of the material presented on this website are prohibited. All material must be given permission to use otherwise you will be billed accordingly.

Quotes, links, pingbacks are however allowed, as long as is used in a respectful and correct manner and they must be correctly referenced. For further permission, please send your requests to:

 pixi.jasmine @ gmail.com.

Information and Images seen on this blog may have been taken from other websites and is stated so in the blog – These images are properly referred to their rightful owners and descriptive information such as that presented by a company is also referred properly to their rightful owners. If an image has been wrongly referred to or not referred to at all, feel free to contact me and i will correct this fault immediately. I respect ownership issues and take copyright infringement seriously. Other images which are of myself, and or taken by me are copyrighted and any use of my images is strictly forbidden.

———————————————————————————————————————————–

Disclaimer:
Detta är min blogg disclaimer. Det här är min personliga blogg och allt som är skrivet i denna blogg min egen åsikt.

Först och främst är denna blogg skriven på ett sätt att dela med mig av mina erfarenheter , mina tankar, känslor och övergripande information om mina intressen. Allt jag skriver på www.PixiJasmine.com är baserad på min egen kunskap och erfarenhet, om inte annat anges. Jag är en utbildad professionell Make Up Artist men så förbehåller jag mig rätten att ge tips och råd till min bästa kunskap. Det bör dock inte ersätta ett åsikt från andra som är mer kunniga inom sina områden. Jag har rätt att ändra mina tankar och åsikter och är öppen till idéer och förslag. Dessa kan antingen kommenteras nedan eller på någon post i bloggen eller mailas : pixi.jasmine @ gmail.com

Jag har rätt att ta bort onödiga , oönskade kommentarer – främst i referens med hat och spam. Kritik ges på ett konstruktivt sätt är alltid välkommen, och eventuella personliga konflikter kan lösas genom att kontakta mig .

Disclosures:
Disclosures skall ingå i varje specifik inlägg. Disclosures som du kan se under inlägg är följande:

PRODUKTER KÖPT AV PIXIJASMINE

PixiJasmine.com drivs av mig , Jasmine, en person med stort intresse för allt som är skönhet. Du som läsare ska lita på att vad jag skriver är inte påverkat av någon trejde parti. Jag följer den svenska press etik & marknadsföringslagen.

PROV & PRESSUTSKICK

samples for consideration

Det är möjligt att en PR-firma, företag, marknadsföring och återförsäljare skulle skicka produkter / tjänster. Det betyder att jag fortfarande är den enda beslutsfattaren om när, hur och om produkten / tjänsten skulle vara med på PixiJasmine.com och ingen kompensation accepteras för recensioner på min hemsida . Läs mer på adfreeblog.org.

Om du vill kontakta mig angående pressmaterial , prover , och andra frågor , så vänligen kontakta mig via pixi.jasmine @ gmail.com.

PROVISION VIA AFFILIATE LÄNKAR

affiliate links included

Jag får ta emot provision om du bestämmer dig för att köpa något genom att klicka på länken genom att den medföljande webbplatsen . Det lägger inte någon kostnad för dig som kund . Beställning via länken skulle bidra till att stödja mig att fortsätta blogga, men påverkar inte mina rekommendationer och åsikter.

JOBB RELATERADE AFFILIATION

Då jag jobbar inom branschen så det finns stor risk att jag skriver om jobb relaterade produkter, services eller nyheter. Mina rekommendationer är inte påverkad av företaget jag jobbar för. Alla inlägg jag skriver får jag ingen kompensering för och lägger inte någon kostnad för dig.

GIVEAWAYS
Självklart försöker jag mitt bästa för att göra giveaways – lika mycket som min budget skulle tillåta! – Generellt vill jag hålla giveaways via Rafflecopter / YouTube. Priser för giveaways är oftast köpt av mig (men jag är öppen för samarbeten i framtiden med varumärken eller PR) . Giveaways hålls för högst en månad från inläggsdatumet och vinnarna är mailade inom 48 timmar efter slutet av giveawayn. Vinnarna är att kontakta mig inom 48 timmar efter att ha fått den vinnande mail men om det inte finns något svar , kommer en ny vinnare utses. Vinnarna kommer alltid att meddelas via sociala medier nätverk : Facebook , Instagram , Twitter och i ett inlägg här på bloggen.

UPPHOVSRÄTT
Det innehåll som visas på www.PixiJasmine.com skyddas av all upphovsrätt därför all kopiering , försäljning , är åter publicera , publicering eller upprepning av det material som presenteras på denna webbplats är förbjuden . Allt material måste ges tillåtelse att använda annars kommer du att faktureras därefter .

Citat , länkar , Pingbacks är dock tillåtet , så länge används på ett respektfullt och korrekt sätt och att de måste vara korrekt refereras . För ytterligare tillstånd , vänligen skicka dina önskemål till:

 pixi.jasmine @ gmail.com .

Information och bilder ses på denna blogg kan ha varit hämtade från andra webbplatser , och anges det i bloggen – Dessa bilder är riktigt till deras rättmätiga ägare och beskrivande information som den som presenteras av ett företag är också kallad rätt till sina rättmätiga ägare. Om en bild har felaktigt anges eller inte anges alls , tveka inte att kontakta mig och jag kommer att rätta till detta fel omedelbart! Jag respekterar copyright och ta upphovsrättsintrång på allrast allvar. Andra bilder som är av mig själv , och eller tagna av mig är skyddade av upphovsrätt och all användning av mina bilder är strängt förbjudet .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.