My New Phenix Hair Color & Cut

hår
Before & After

So, we did a spontaneous trip back to Las Vegas last week and I could not NOT go back to Curl up and Dye Hair Salon and back to Brittany to get my hair redone! I was very uncertain of what I wanted to do but I was so sure that whatever we did, it would look amazing!
Så gjorde vi en spontan resa tillbaka till Las Vegas förra veckan och jag kunde inte INTE gå tillbaka till Curl up and Dye Hair Salon och tillbaka till Brittany för att få mitt hår gjort! Jag var mycket osäker på vad jag ville göra, men jag var så säker det skulle se fantastisk ut!

There was a bit of a mix up on the books so we had a booked time at 6pm and it took us around 4 hours to get the color just right since my hair was a bit of a mix of everything.
Vi hade en bokad tid 18:00 och det tog oss ca 4 timmar för att få färgen precis rätt eftersom mitt hår var lite av en blandning av allt.

DSC04882
To start off with, this was what she had to work with: A chaotic mix of color that I had been washing out with hot water and head and shoulders AND ALOT of reparation hair masks.
Till att börja med var detta vad hon hade att arbeta med: En kaotisk blandning av färger som jag tvättat ut med värmt vatten & Head & Shoulders och många hår masker.

DSC04888
She stripped off my hair with Pravana color remover and also did an initial trim of my horrible ends!

DSC04903
I was left with My little pony hair…

DSC04907
The colors she used were Igora Fashion Lights in L77 (a copper red) and L88 (a red red). What I liked about these colours are that they lift and color at the same time and can go up to 5 times lift gently without the bleach. She also used the Igora Royal Oil Developer with 6% and 20 Vol to give my hair lasting color and shine.

DSC04919
Afterwards she was able to cut and style and I can say I cannot be happier with the results. I’m ready for summer!


DSC04920
Do you like my new do? Have you tried Schwarzkopf Igora Color?

Svenska: Jag gjorde mitt hår i Las Vegas när jag var där förra veckan. Jag gick till Curl up & Dye salon som jag gick till förra året och träffade Brittany! Hon använt Schwarzkopf Igora Färg i håret och även klippt håret. Vad tycks?

Read my last transformation here.

Continue Reading

SOLA by Vision Haircare | A Sunscreen to take a look at!

samples for consideration

sola vision haircare good pr
The sun is starting to finally show and that means sunscreen! I was in Las Vegas last week and this product was a lifesaver.
Solen börjar äntligen visa sig och det betyder solkräm! Jag var i Las Vegas förra veckan och denna produkt var en livräddare.

sola vision haircare good pr
Vision haircare is a Swedish brand that has a product called SOLA in SPF 30 and also SPF 50+ and works for all skin types. It is said to be free from silicon, color and parabens. The product is fragrance free!
Vision haircare är ett svenskt varumärke som har en produkt som kallas för SOLA som kommer i SPF 30 och även SPF 50+ och fungerar för alla hudtyper. Det sägs att vara fri från silikoner, färg och parabener. Produkten är doftfri!

The product is water resistent and protects against the sun but also UVA & UVB rays. It comes in a large silver spray bottle with a built in lock.
Produkten är vattenresistent och skyddar mot solen och även UVA och UVB-strålar. Den kommer i en stor silver sprayflaska med en inbyggd lås.

sola vision haircare good pr
When you spray the product out it comes out like whip cream and becomes a milk when you work it into the skin.
När man spraya produkten kommer det ut som grädde och blir en mjölk när du arbeta in produkten i huden.

sola vision haircare good pr
What I liked about the product is that it is super light in consistency, super easy to apply and that there is a lock on the product so it doesn’t get all dirty.
Vad jag tyckte om om produkten är att det är superlätt i konsistens, super lätt att använda och att det finns ett lås på produkten så allt håller sig rent.

I guess the only negative I have to state is just it is quite a large bottle, kind of like hairspray: I wish that the can was smaller and more portable.. I cannot say it was easy to bring a 250ml spray can in my handbag!
Jag antar att det enda negativa är bara flaskan då…ungefär som hårspray: Jag önskar att flaskan var mindre och mer portabel .. Jag kan inte säga att det var lätt att få en 250 ml sprayburk i min handväska!

Will you be trying this sunscreen out?
kommer du testa denna solskydd?

Price: 159kr / 250ml
Where to Buy: Lyko.se, Baressoshop.se

Continue Reading

Summer at The Body Shop | Piñata Colada Collection

samples for consideration

The body Shop Piñata Colada
Can we please just take a moment. Imagine yourself on a beach, with a sun hat, sunglasses and a wonderful pina colada drink in hand…
Kan vi snälla bara ta en stund och tänka oss… att vara på en strand, med en strand hatt och solbrillor med en pina colada drink i hand…

The body Shop Piñata Colada
On the 31st of May, you will be able to bring that drink into your shower routine! The Body Shop will release four products in a range called Piñita Colada!
På den 31a Maj kan du ta drinken in i duschen! The Body Shop kommer ut med fyra produkter i Piñita Colada kollektionen!

The collection includes:
– Piñita Colada Shower Gel, 85 SEK
– Piñita Colada Exfoliating Cream Body Scrub, 225 SEK
– Piñita Colada Body Sorbet, 165 SEK
– Piñita Colada Body Butter, 185 SEK

The body Shop Piñata Colada
I have had the chance to try out the products and the scent is just heavenly! I love pina coladas and the beautiful marriage of coconut and pineapple so this series is all for me!
Jag har redan fått testa produktren och doften är fantastisk! Jag älskar pina colada och äktenskapet mellan kokos och ananas så detta är en series för mig! 

Will you be giving this one a whirl?
Kommer du testa kollektionen?

Release Date: 31 May 2016

Continue Reading

What’s in my Bag (Summer 2016)

what's in my bag april 2016
I love watching these kinds of videos on YouTube and reading about them in blogs so I thought I’d share the contents of my bag with you!
Jag älskar att titta på dessa typer av videoklipp på YouTube och läsa om dem i bloggar så jag tänkte dela innehållet av min väska med er!

what's in my bag april 2016
The bag I am currently using is Betsy Johnson quilted black satchel with gold hardware and a pocka dot bow. Unfortunately I could not find the bag anywhere online but I bought it on sale when I was in the US last year.
Väskan Jag använder är Betsey Johnson vadderad svart väska med guld hårdvara och en polka dot bow. Tyvärr kunde jag inte hitta väskan någonstans på nätet, men jag köpte den på rea när jag var i USA förra året.

what's in my bag april 2016
It is a rounded form which I like as it reminds me of those more retro bags. I also like that the zipper goes all the way around and inside there are a few pockets for extra storage. I also keep my quilted Bath & Body Works holder with (at the moment) Honolulu Sun antibacterial gel.
Det är en rundad form som jag gillar eftersom det påminner mig om de mer retro väskar. Jag gillar också att blixtlåset går hela vägen runt och inuti finns det några fickor. Jag håller också min vadderad Bath & Body Works hållare med (för tillfället) Honolulu Sun antibakteriell gel i.

what's in my bag april 2016
Inside, I keep my personal metropol filofax that also carries pens. I cannot live without it since it keeps not only my schedule but also my notes, blog planning and well. pretty much my brain.
Inuti jag hålla min personal metropol filofax som också bär pennor. Jag kan inte leva utan det eftersom det håller inte bara mitt schema men också mina anteckningar, blogg planering och tjo…. ganska mycket av min hjärna.

what's in my bag april 2016
I carry a small bag that I got from my previous boss from Kat Von D that keeps a few tidbits: a electronic charger & cables, an everlasting in Lolita, a juicy shaker in Berry in Love, Clear eyes & some gum.

Jag bär en liten väska som jag fick från min tidigare chef från Kat Von D som håller några godbitar: en elektronisk laddare och kablar, ett evigt i Lolita, en saftig shaker i Berry in Love, Klara ögon och tuggummi.

what's in my bag april 2016
I also have my “mini” emergency kit that has everything under the sun that you can imagine. If you want to know what’s in it you can read more here.
Jag har också min “mini” emergency kit som har allt under solen som du kan tänka dig. Om du vill veta vad som finns i det kan du läsa mer här.

what's in my bag april 2016
I also keep something to chew on in my bag, at the moment it is a KEX chocolate bar. As I travel to and from work, I must always have something just in case the tummy decides to rumble.
Jag håller också något att tugga på i min väska, just nu är det en KEX chokladkaka. När jag reser till och från arbetet, måste jag alltid ha något ifall magen beslutar sig att mullra.

what's in my bag april 2016
Lastly I also keep my sunglasses which at the moment these ones from Prestige that I got from GoodPr’s Pressevent (read more about that event here).
Slutligen håller jag också mina solglasögon som just nu är de från Prestige som jag fick från GoodPrs Pressevent (läs mer om eventet här).

What things do you carry around right now?
Vilka saker har du i din väska just nu?

Continue Reading

Top 5 Beauty Favorites (April 2016)

Top 5 April Favorites 2016
I’ve been loving just the simple colorful things this month! Here are my Top 5 Beauty Favorites for April!
Jag har varit in i bara enkla färgrika saker denna månad! Här är min topp 5 Skönhetsfavoriter för april!

Top 5 April Favorites 2016

 1. Depend The Great Desert in 4094 & 4088

  Top 5 April Favorites 2016

 2. Grazette of Sweden WonderCrush Primer Serum

  Top 5 April Favorites 2016

 3. Sephora Booster d’éclat luminizing booster

  Top 5 April Favorites 2016

 4. Lumene Arctic Glow Oil – Dew

  Top 5 April Favorites 2016

 5. Lancome Juicy Shaker – Berry in Love

What products have you been loving this month?
Vilka produkter tycker du om denna månad?

Continue Reading

New at Sephora Scandinavia: TONY MOLY

tonymolyThe Korean Brand has hit Sephora Scandinavia (about time!) and I thought I’d point out the Must-Try products from the brand! Tony Moly is a brand that is known for it’s cutesy packaging and bizarre ingredients.
Den koreanska märke har kommit till Sephora Scandinavia (äntligen!) Och jag tänkte visa er några måste-ha produkter från märket! Tony Moly är ett varumärke som är känd för sin söta förpackningar och bisarra ingredienser.

Banana Hand Milk

tony moly Banana Hand Milk
This is a moisturizing hand cream that smells like a banana smoothie! It has shea butter, macadamia oil and banana extracts.
Detta är en återfuktande handkräm som luktar som en banan smoothie! Det har sheasmör, macadamia olja och bananextrakt.

Pocket Bunny Moist Mist

tony moly pocketbunny
Cutest bunny ever! It giveas your skin nutrients and refreshments throughout the day!
Sötaste kanin någonsin! Det ger huden näring och förfriskningar hela dagen!

Panda’s Dream White Magic Cream

tony moly panda white
I can’t get over this packaging…. But it is a brightening makeup base that works on redness, dark spots & dullness. I’ve heard only great things so this one is a must have!
Jag kan inte komma över hur fin denna förpackning är…. Men det är en uppljusande makeup bas som fungerar på rodnad, mörka fläckar och gråhud. Jag har hört bara bra saker så detta är ett måste!

Age Defying Snail Hydro-Gel Face Mask Sheet

tony moly snail mask
Yes. You read correctly. Snail. This is a gel based mask made with snail mucin that gives hydration, reparation and brighter skin. It also has sea algea, seaweed and even korean herbs to nourish and protect!
Ja. Du läste rätt. Snigel. Detta är en gel baserad mask gjord med snigelslem som ger fukt, reparation och ljusare hud. Det har också havsalger , sjögräs och även koreanska örter för att ge näring och skydd!

Petit Bunny Gloss Bars

tony moly glossbars
These were the first products I got to try from the brand, maybe 1-2 years back! They are sheer and moisturizing. I also thought it interesting that it comes with a flat top so you don’t work the tip down!
Dessa var de första produkterna jag fick prova från märket, kanske 1-2 år tillbaka! De är lite genomskynlig och återfuktande . Jag tyckte också att det är intressant att det kommer med en platt topp så att du inte arbetar spetsen nedåt!

What will you try from the brand? What other Korean Brands do you like?
Vad kommer du att prova från varumärket? Vilka andra koreanska märken gillar du?

Continue Reading

Beauty Tools That Every Girl Should Own

tag beauty tools every girl should ownJust like in every profession, the tools are just as important as the technique used. I wanted to share the tools that I like to use in my routines.

tag beauty tools every girl should own
Beauty Blender (160kr)
Beauty Blender is an awesome tool to get that airbrush finish. Easy to use, easy to wash.
tag beauty tools every girl should own
Emite Eyelash Curler (200kr)
I like the curve of this curler and I feel it gives a good push to your lashes.

tag beauty tools every girl should own
Tweezerman Tweezers (165 kr)
Sharp tweezers with a lifetime guarantee! I’ve had this one sooo long!

tag beauty tools every girl should own
Sephora Razor ‘set’
($15 ~122kr)
Super smart little thing! It has a comb, a brush AND a razor! All for your brows needs!

tag beauty tools every girl should own
Sephora Targeted Eye Remover Swabs
($5 ~45kr)
As you can see I like splitting this case in half (regular and remover). Great for travel and super simple to remove mistakes and/or smudges!

tag beauty tools every girl should own
Depend O2 Grape & Avocado Nail Oil
(99kr)
I have dry, brittle and sad nails. This is one of the only oils that absorbs well and makes my nailbeds and cuticles feel well!

tag beauty tools every girl should own
Sephora Quick Dry Spray (145 kr)
A-MAZING product and a MUST HAVE! It dries polishes so quickly!

tag beauty tools every girl should own
NailFile from Fabby (159kr) 
This is an unbreakable glass file that is stylish and good for your nails! A must have in my handbag!

tag beauty tools every girl should own
Konjac Sponge
(109kr)
I love the Konjac Sponge Company sponge as it gently exfoliates and the heartshape is perfect for those harder areas around the face.

tag beauty tools every girl should own
Clarisonic
 Mia 2 (1375kr)
A machine I cannot live without! It’s like an electric toothbrush for your face! It cleanses off all makeup and is totally worth the investment.

What beauty tools do your swear by?

Continue Reading

Beauty with a free-spirted soul |KIKO Trend Summer 2016

kiko desert summer 2016IN LOVE with the new collection from KIKO! In collaboration with Ross Lovegrove, this collection’s packaging is futuristic and is super attractive! The collection is inpsired by the passion for travel and comes with a huge variety of products:
Förälskad i den nya kollektionen från KIKO! I samarbete med Ross Lovegrove denna kollektions förpackning är futuristiska och super attraktiv! Kollektionen är inspirerad av passion för resor och kommer med ett enormt utbud av produkter:

kiko desert summer 2016(photo from KIKOs website)

kiko desert summer 2016
I limited myself to three items:

kiko desert summer 2016
DESERT DUNES BAKED BRONZER (269kr)
kiko desert summer 2016
This bronzer is basically identical to the one from the Life in Rio Collection that I have loved & hauled here.
Denna bronzer är i grunden identisk med den från Life in Rio Collection som jag har älskat och haul-ade här.kiko desert summer 2016
It smells vanilla like and gives a beautiful bronze glow to the skin.
Den doftar vanilj och ger en gyllande färg till huden.
kiko desert summer 2016
DESERT DUNES TRIO BAKED BLUSH in Lust Coral (199kr)
kiko desert summer 2016
This one is beautiful and glowy on the skin.
Den ger lyster och värmhet till huden
kiko desert summer 2016
I liked the warmer shades in this one!
Älskar att denna är värmare i ton!
kiko desert summer 2016
IN THE SHADE EYESHADOW AND KAJAL in Butter & Taupe (119kr)
kiko desert summer 2016
Practical and creamy, something I use under my eyeshadows and/or on it’s own.
Praktisk och krämiga, något som jag använder under mina ögonskuggor och / eller på egen hand.
kiko desert summer 2016 kiko desert summer 2016
Would you be getting anything from this beautiful collection?
Skulle du få något från denna vackra kollektionen?

 

Continue Reading