Event med PürCosmetics

I was invited to spend the morning with PürCosmetics and I am extremely excited to show you all the news that will be coming from the brand!
/Jag var bjuden på ett event med PürCosmetics och jag vill gärna visa alla nyheter som kommer från varumärket!

I have not really been in contact with PürCosmetics until recently and I am quite blown away with the products and what the brand stands for which made me even more excited! Above you can see the beautiful Therese from Kraft (right) and Lynette.
/Jag har inte varit i kontakt med PürCosmetics förrän nu och jag är på riktigt blown away…särskilt när det gäller vad varumärket står för. Ovan kan du se den vackra Therese från Kraft (höger) och Lynette.

We had the pleasure to listen to Lynnette Cole talk about the brand and also about the news and even demonstrate the products.
/Lynette visade nyheterna och produkter på modeller.

4-in-1 Stick Foundation

The 4-in-1 Foundation Stick is a cream-to-velvet stick that has Qualane for moisture and polymers to blur pores and inperfections. There are so many shades of this product and I only got to swatch it but hopefully I can try it on my face soon!
/4-i-1 Foundation Stick är en kräm-till-velvet stift som har Qualane för fukt och polymerer för att sudda bort porer. Det finns så många nyanser av den här produkten och jag måste bara testa innan jag kan säga mer.

4-in-1 Dual Ended Matte Lipstick & Lip Oil

This was a cool product since it has two ends – a lipstick that is matte and an oil to hydrate and calm the lips. The lip oil has Agave Extract, Cranberry oil, Sunflower seed oil as well as Vitamin C & E!
/Denna är en riktigt häftigt produkt eftersom den har två delar – en läppstift som är matt och en olja som ger fukt och lugnar läpparna. Läppoljan har Agave Extract, Tranbärolja, Solrosfröolja samt Vitamin C & E!

4-in-1 Correcting Primer

I loved the feel of this primer! It has Probiotics, Aloe as well as Squalene and coconut water. All of this restores, balances, and hydrates all at once.
/Jag älskade känslan av denna primer! Det har probiotics, Aloe samt Squalen och kokosnötvatten. Allt detta återställer, balanserar och fuktgivar allt på en gång.

Fully Charged Primer

This is a lashprimer with magnetic technology to give volume and drama to your lashes. It has Carnauba wax for volume and Panthenol and sunflower seed oil to condition the lashes.
/Detta är en lashprimer med magnetteknik för att ge volym och drama till dina ögonfransar. Den har Carnauba vax för volym och panthenol och solrosfröolja för att ge näring till fransarna.

Visionary Palette

I am obsessed with eyeshadows and oh m gee… the 12-piece eyeshadow palette is absolutely beautiful and not only do they have gorgeous colors, it also has an energy complex as well as a combination of ginseng, green tea and Vitamin B.
/Jag är besatt av ögonskuggor och oh m gee … den 12-deliga ögonskuggspaletten är så vacker och har också ett energikomplex samt en kombination av ginseng, grönt te och vitamin B.

Have you tried anything from PürCosmetics? What do you think?
/Har ni testat något från märket PÜR? Vad tyckte ni?

Continue Reading

I Tried the Caolion Pore T-zone Strip…

We received more products from Caolion at Sephora Scandi and I had to give the T-zone Strip a try since I felt it was perfect for my skin!

Vi fick fler produkter från Caolion på Sephora Scandi och jag var tvungen att ge T-Zone Strip ett försök eftersom jag tyckte att det var perfekt för min hud!

 

The Pore T-Zone Strip from Caolion (60kr) is housed in a cardboard box (which I personally find unnecessary!) and you get only 1 patch. I bought this product as soon as we got it in.
/Pore ​​T-Zone Strip från Caolion (60kr) är i en kartonglåda (som jag personligen tycker är helt onödig!) Och du får bara 1 mask. Jag köpte den här produkten så snart den kom in.

Packaging & Ingredients

According to the packaging, the product works on Pores, Blackheads and Oiliness. All of which I have been battling recently! The product contains Jasminum Flower, Bambusa Vugaris and even white extract… but the main product in this is PVP, water and Glycerin.
/Enligt förpackningen jobbar masken på Porer, poremaskar och oljig hud. Jag har kämpat mcyket med sånt nyligen! Produkten innehåller Jasminum Flower, Bambusa Vugaris och även vit extrakt … men huvudprodukten i detta är PVP, vatten och glycerin.

As the packaging shows, the strip looks like an upside-down eagle – it covers your T-zone and even the tip of your nose. There are “cuts” in the strip allowing it to form to your face.
/På förpackningen visar sig att produkter ser ut som en örn – den täcker din T-zon och även nästippen!. Det finns “skär” i masken så att det kan formas till ditt ansikte.

Application

When you apply it on the face, you can see a bit of the product come out of the strip itself. It dries quite hard as well.
/När du applicerar så kan du se lite av produkten komma ut från masken. Den torkar väldigt hård också.

The Result

I can say that it was… quite painful to remove when you got to the cheek area and between the eyes. It did remove quite a bit of the black heads but not completely. It did however remove all my baby hairs! I prefer Caolions hot & cold pack over this strip!
/Jag kan säga att det var … ganska smärtsamt att ta bort när jag drog av det från kindområdet och mellan ögonen. Det tog bort ganska mycket av de svarta men inte helt. Det tog bort alla mina babyhår i alla fall! Jag föredrar Caolions varm och kall pack över denna mask!

Have you tried this product? What result did you get?
/Har du testat? Vilket resultat har du fått?

Continue Reading

Hydro Lift Injection Mask from Oozoo * My Thoughts and Applicaton

Oozoo has come into Sephora Scandi and of course, I had to buy it to see what the hype is all about! The Oozoo brand is part of the K-Beauty trend with interesting packaging and this one comes with a plastic syringe!

Oozoo har kommit in i SephoraScandi och självklart köpte jag den för att se vad hypen handlar om! Oozoo-märket är en del av K-Beauty-trenden med intressant förpackning och den här kommer med en plastspruta!

The Packaging

Cute but gimmicky – the Oozoo Hydro Lift Mask comes with a plastic syringe that you inject into the mask before application.

/Söt men gimmicky – Oozoo Hydro Lift Mask levereras med en plastspruta som du injicerar i masken före applicering.

The Mask

The mask is said to give hydration and work on lift and elasticity in the skin. I can say that you get ALOT of product in the ampule: 2,8ml and 27 ml in the mask.
/Masken sägs ge fukt och arbeta med lyft och elasticitet i huden. Jag kan säga att du får mycket av produkten i ampullen: 2,8 ml och 27 ml i masken.

How to Apply

Press the first part of the syringe. Then shake it. Open the cap of the mask then inject the ampule into the package then squeeze so everything is distributed evenly. Remove the mask and its film then apply. Leave on for ca. 20 mins then pat the essence into your skin.
/Tryck på den första delen av sprutan. Skaka sedan det. Öppna locket på masken och injicera sedan ampullen i förpackningen och pressa så att allt fördelas jämnt. Ta ut masken och filmen sen applicera på ren hud. Lämna på för ca 20 minuter sen dab i huden.

My Thoughts

I felt extremely hydrated throughout the time I had the mask on but one warning when doing this mask… You will get a lot of splatter everywhere when removing the cap of the ampule so be careful so you dont “waste” product. There was soooo much essence that I probably could have applied it all over my body twice over!

/Jag kände att jag fått mycket fukt hela tiden jag hade masken på men en varning när du öppnar den här masken … Du kommer att få mycket typ…överallt… när du tar bort ampullens lock så vara försiktig så att du inte “slösar” produkten. Det var så mycket att jag förmodligen kunde ha applicerat den över hela kroppen two times over!

I liked the gel feel of the mask and the size of the mask was comfortable. The eye area was a tad smaller than I had hoped but you do get moisture there too. You cant really talk with this mask though since the mouth area does move around a bit… I felt that I got good moisture from the mask long after wear but I noticed that the essence is a tad bit sticky for my taste.

/Jag tyckte om känslan i masken och maskens storlek var bekväm. Ögonområdet var lite mindre än jag hade hoppats men du får fukt på locket. Du kan inte prata med den här masken på eftersom munnen området rör sig lite. Jag gillade fukten men kände ändå att det kändes littttee kladdig!

Have you tried anything from Oozoo? Which sheet mask are you loving right now?
/Har du provat någonting från Oozoo? Vilken arkmask älskar du just nu?

Continue Reading

New In! Kat von D Brushes

I bought three new brushes from Kat Von Ds line including a creme contour brush, a powder brush and a foundation brush!

/Jag köpte tre nya borstar från Kat Von D: en creme contour, en till puder och även en till foundation!

Edge Crème Contour Brush #5

The Edge Creme Contour Brush (300kr)  is one of the newer brushes in Kat Von Ds brush line and quite possibly one of my favorite brushes in my collection. The brush was created together with the Creme Contour palette and is shaped perfectly for any part of the face.
/Denna borste är en av de nyare borstarna av Kat Von Ds penslar och kanske en av mina favoriter i min samling. Borsten skapades tillsammans med Creme Contour-paletten och är formad för vilken del av ansiktet som helst.

Lock-It Setting Powder Brush #20

The Lock-it Setting Powder Brush (315 kr) is so soft that it feels like you are petting a little bunny! It was created in combination with the Lock-it Setting powder and gives the most beautiful distribution of product on the face!
/Denna borste är så mjuk att det känns som att du har en liten kanin i handen! Det skapades i kombination med Lock-it Setting-pulvret och ger den vackraste fördelningen av produkten på ansiktet!

Lock-It Precision Powder Brush #25

At first I thought that the Lock-It Precision Powder Brush (315 kr) was for applying foundation but I found that it was perfect for applying in those hard to reach places like around the nose and even under the eyes. It works very well with liquid foundation too but fantastic for other uses too!
/Först trodde jag att den här var för att applicera foundation men jag fått reda på att den var perfekt för att applicera produkter på de svårtillgängliga platser som runt näsan och även under ögonen. Den är väldigt bra med flytande foundation men fantastisk för andra användningsområden också!

A Closer Look

Have you used any of Kat Von D brushes? Which one is your favorite?
/Har du använt någon av Kat Von Ds borstar? Vilken är din favorit?

Continue Reading

A Quick look at NARSissist Wanted Eyeshadow Palette

We have waited long enough for the new Spring Collection from NARS to fall into place and I was able to finally swatch and play with the products so I decided I would do a quick post showing you the palette from the collection!

/Vi har väntat länge för att den nya vårkollektionen från NARS och äntligen kunde jag göra swatches och leka med produkterna så jag bestämde mig för att jag skulle göra ett snabbt inlägg på paletten.

The Packaging

The NARSissist Wanted Eyeshadow Palette comes in simple packaging with a pixelized eye image and metallic text. You can hold it in one hand and it comes with a large mirror.

/Narsissist Wanted Eyeshadow Palette kommer i en enkel förpackning med en pixeliserad ögonbild och metallisk text. Du kan hålla den i handen smidigt och den kommer med en stor spegel.

The Shades

The Wanted Eyeshadow Palette has 12 eyeshadows which metallic eyeshadows as well as some mattes and satins. The palette is described as a product that has pure pigment formula in which you can get “intense color payoff in one stroke” however, I personally did not really get that feeling and you will see why in the swatches.

/The Wanted Eyeshadow Palette har 12 ögonskuggor med metalliska ögonskuggor samt några mattes och satins. Paletten beskrivs som en produkt med en ren pigment formula där du kan få “intensive color payoff in one stroke” men jag fick inte den känslan och du kommer att se varför i swatches nedan.

My Thoughts

If you want this palette to work for you, I would recommend using a primer and your fingers and/or a brush that is more damp as they give a lot of fall out and unfortunately did not give that one-stroke payoff. With that said, it is a beautiful palette but just not a palette I personally would use and love often.

/Om du vill att denna palett ska funka bra, skulle jag rekommendera att använda en primer och fingrar och / eller en pensel som är mer fuktig eftersom de ger en hel del fallout… och tyvärr inte den one-stroke payoff. Med det sagt så är den en vacker palett men bara inte en palett som jag personligen skulle använda och älska ofta.

What are your thoughts on the NARSissist Wanted Eyeshadow Palette?
/Vad är dina tankar på NARSissist Wanted Eyeshadow Palette?

 

 

 

Continue Reading

I tried the Breast Mask from KocoStar….

Kocostar has come to Sephora Scandi and they released their Hydrogel Eye mask and Breast Mask in the Camouflage Series. Of course I had to try the Breast Mask so this is what I experienced…

And no. You can forget me posting before and after photos of my breasts but I can write a bit about the product and what I thought after I used the one time mask.

/Kocostar har kommit till Sephora Scandi och de släppte sin Hydrogel Eye mask och bröstmask i Camouflage serien. Naturligtvis var jag tvungen att testa bröstmasken och nej. Du kan glömma att jag kommer lägga ut före och efter bilder på mina bröst men jag kan skriva om produkten och min upplevelse.

The Brand Kocostar

I have seen Kocostar at Cocopanda and even at H&M so it was a surprise to see the camouflage series come to Sephora Scandi and only 2 products at the moment. Kocostar stands for “Korea Cosmetic Star” which is a korean brand that has masks for basically everything.
/Jag har sett Kocostar på Cocopanda och även på H&M så det var en överraskning att se kamouflageserien kommer till Sephora Scandi och bara 2 produkter för tillfället. Kocostar står för “Korea Cosmetic Star” som är ett koreanskt varumärke som har masker för i stort sett allting.

Camouflage?

From what I gather online, the camouflage series has the HydroGel Eye patches and the Breast Mask which have come to Sephora Scandi but also a nose strip, face mask and even a Belly Mask.
/Från vad jag har läst online så har kamouflageserien olika produkter som HydroGel Eye-patcherna och bröstmasken som har kommit till Sephora Scandi, och även en nose strip, ansiktsmask och till och med en Belly Mask.

Breast Mask

The Kocostar Breast Mask (kr) is a mask that claims to effectively moisturize and firm breast skin. In the instructions, it is said to shower then apply a toner to the breasts THEN apply the mask. It should sit for 20-30 minutes then massaged.
/Kocostar Bröstmask är en mask som säger att det är effektivt med återfuktning och fast brösthud. Det står i instruktionerna att du ska duscha och applicera en toner på brösten, och sen applicerar masken. Det bör sitta i 20-30 minuter sedan masseras.

Application

Pretty camouflage colors and they are a good size for my breasts but I can imagine if you are petite, they may not sit as well. They go around the nipple so i started under the breast then applied upwards, overlapping the top part. It stated 20-30 minutes but I kept them on for around 45 minutes. They sat well and did not move – I also had a shirt over and it was fine.
/Riktigt snygga camouflage färger och de är en bra storlek för mina bröst men jag kan tänka mig om du är i modell mindre så kanske de sitter inte lika bra. De går runt bröstvårtan så jag började under bröstet och applicerades uppåt och överlappade överdelen. Det står att det ska sitta i ca. 20-30 minuter men jag hade den kvar i ca. 45 minuter. De satt väl och rörde inte sig – jag hade också en tröja på och det gick bra.

My Thoughts

Removing the mask was easy and the skin felt cold, a tad bit moisturized but the firming bit…well. not so much. Its hard to review such a product since it is a one time use product. I would say that if you want to be just a little bit Extra…this is a product for you. But if you are looking for a firming product, I wouldnt say this is it.
/När jag tog av masken så huden var kall och det kändes bra men jag tror inte att det gjorde nåt med firming delen. Om du vill vara lite extra, denna är en produkt för dig!

Continue Reading

BeautyGlazed Pressed Glitter Bar Palettes * You asked, I tell…

I did a look just recently using one of the Presssed Glitter Bar palettes and I got so many PMs about it so I decided to talk about them after a few ifs and buts.

I bought the Beauty Glazed Palettes when I also bought the Jolie Beauty Bomb Dot Com palette. I got a lot of questions about the Jolie Beauty palette which was then released on Brallis.se just a week or so afterwards. I bought that palette on the Jolie Beauty website.

The Brand

Beauty Glazed is super difficult to find a lot of information on – They provide a website on the back of the palettes but the website never loads. I found their facebook page and there the adress leads to Pakistan…whereas the Distribution on the palette is Hong Kong and produced in China. Many question marks.

I already knew that the brand is a copy-cat brand as they do have dupes for the Jaclyn Hill palette, NYX Ultimates and even Huda Beautys Desert Dust Palette. I have found a number of positive videos on YouTube and blogposts so I am quite on the fence about this brand as there is no background to know who, what, where the product comes from.

The Packaging

I basically went on a full on glitter binge and bought a number of palettes and these two were quite unique. They are Slim smaller sized cardboard palettes with 6 large pans each. There is an internal magnet to hold the palette together which is great since it is a cream-based product.

Ingredients

Things to know about the ingredients that many may react to… Now I am OVER simplifying here but good to know…

Mineral oil – Most cosmetic products use safe mineral oils which can be good for your skin. Myth that mineral oil used in cosmetics is non/purified, industrial-grade. With that said, I cannot 100% guarantee where this mineral oil is from.
Polyisobutene – A Binding Agent, not dangerous in cosmetics.
Aluminum Powder – Restricted by FDA, especially for lip products.
BHA – anticipated to be a human carcinogen and can cause skin depigmentation. EU considers this unsafe in Fragrances.

With that said…not sure if I can trust the list to 100%. More on that under My Thoughts.

Swatches

Mind you, this product is a cream with quite chunky glitter so I suggest best with fingertips which is also mentioned on the back of the palettes. I also dab the product where I want it so it gives off maximum effect. No primer under and they sit all day after application.

ES-01 Palette

ES-02 Palette

I also picked up their Original 15 Ultra Pigmented Glitter Shadows so if you want to see that palette in more detail, let me know in the comments or through PM!

My Thoughts

On the back you get the Ingredients, what they may contain, directions and also distribution information. The product is distributed in Hong Kong but made in China so take what you may from that information. Also there are the icons on the back including a Cruelty Free PETA bunny, as well as a 24m jar and a recycling icon. I did not find the brand on PETAs list. Also if you look closely, it says “crucityfree”…. I did not get any insert or information with my palettes but I saw a number of people who did so I screenshot that information below:

Photo from Allison Jacobs on YouTube

When I did a search on Seed Beauty… Well. They are based in California and is the parent company to ColourPop. Confusing right? I can keep going with this but I will leave it there.

Questionable company but as for the product, I really like these palettes since they are super affordable for glitters that you may not use on the daily. I work with theme makeup at work so it is nice to have other options than gluing rhinestones (which I also love by the way) and it is more quick and efficient. I love to color mixtures in all the pans. I was not very impressed with is that they all have different amounts in the pans so you are not getting the same amount of each product.

I really wished I did not like the palettes as much as I do as I would really have liked to feel more safe in regards to ingredients and to where my money is going to and contribute to a safer Beauty Community.

What do you think of Dupe Brands like Beauty Glazed?
What did you think of the palettes? Weigh in on the conversation below!

Where to Buy: Amazon (Search: Beauty Glazed Pressed Glitter)
Price: Ca. 75 SEK ($9)

Continue Reading

Through the Galaxy * Look of the Day

Yet another Galaxy inspired look for work today so I whipped up this look quickly using a few of my newer palettes from Jolie Beauty, Beauty Glazed as well as Violet Voss.

Vi hade en till Galaxy inspirerad look på jobbet idag så jag skapade denna look ganska fort med några av mina nya paletter från Jolie Beauty,. Beauty Glazed och även Violet Voss.

Maybelline Eraser Eye Concealer
Wet n Wild MegaGlo Highlighter
Kat Von D Contour Palette
Nudestix – Brow Styler
Violet Voss Holy Grail – Wine & Dine (in the brows)

NYX Eyeshadow primer
Make Up Forever Eyeshadow – ME232, I922
Suva Beauty – Hyda Liner – Fanny Pack
Isadora – Precision Mascara – Blue

Glitter:
Beauty Glazed Glitter Palette (Blue Stars with Purple, Magenta Dots)
Jolie Beauty – Bomb Dot Com Palette (Magenta Glitter)

Kat Von D – Everlasting Liquid Lipstick – Double Dare

Continue Reading