Nail Color Favorites for the Spring

I have never been a good keeper of my nails. They are soft, brittle and short. I inherited my dads hands, working hands. I have stopped doing acrylics for while now and I found a few new nail color favorites that work well for the spring.

/Jag har aldrig varit duktig på att ta hand om mina naglar. De är mjuka och korta. Jag har pappas händer som gör att de är torra och tyvärr behöver mer kärlek. Jag har slutat med att använda akryl naglar en stund och har hittat några favoriter som fungerar nu inför våren.

Essie Treat Love & Color

The Essie Treat Love & Color (149kr) are quite new in the market and I bought myself one and then received a few other ones as samples. I fell in love with 85 Indi-Go for it! and 90 On the Mauve. Perfect for year round but a bit more muted in color so they work well with any outfit.
/Essie Treat Love & Color (149kr) är nytt på marknaden och jag köpte mig en och fick sedan några andra som prov. Jag blev kär i 85 Indi-Go for it! och 90 On the Mauve. Perfekt året runt men lite mer dämpad i färger så att de fungerar bra med alla typer av outfits.

Isadoras Wonder Nail Red Legend

From the Autumn Legend Collection last fall, 561 Red Legend (79kr) is such a beautiful deep red with a gorgeous shine to it. A red polish can never go wrong, especially paired with a power red lip!
/Från höstens Legend Collection är 561 Red Legend (79kr) från Isadora. Det är en vacker djupröd med en underbar glans till den. En röd nagellack kan aldrig gå fel, speciellt ihop med en power röd läpp!

Depend 7 Day

Awe man, when I received this collection in the mail, I got super excited. If you’ve read previous posts, I was not a fan of the 7 day polishes until I truly gave them a 2nd, 3rd, 4th chance and now I really like them! It is all in the prep. Back to the polishes. I could not choose 1 color from this collection so it will be 3: Purple Mood, New Beginning & Spiritual Bliss (39kr/polish).
/Alltsååå, när jag fick denna kollektion i posten blev jag super glad! Om du har läst tidigare inlägg var jag inte en fan av de 7 dagars nagellack tills jag verkligen gav dem en 2a, 3dje, 4e chans… och nu gillar jag dem! Allt ligger i hur man förberedar naglarna. Tillbaka till nagellacken. Jag kunde inte välja 1 färg från denna kollektion så det blir 3:Purple Mood, New Beginning & Spiritual Bliss (39kr/polish).

imPRESS Manicure

Okay okay.. so not really nail polish but I cannot do a nail post without some imPRESS. While visiting KISSNYPROSE, I was able to take a few imPRESS (139kr) home with me and I chose Gossip Girl & Bells & Whistles, 2 press-on nails that are turquoise blue with accents!
/Okej okej .. Så inte riktigt nagellack men jag kan inte göra en nagelpost utan imPRESS. När jag besökte KISSNYPROSE fått jag ta ett par hem med mig och jag valde Gossip Girl & Bells & Whistles. De är press-on som är turkosblåa med accenter!

What nail polish / colors are you wearing this spring?
Vilken nagellack / färger har du på dig i vår?

Continue Reading

Just a review of Benefit Bad Gal BANG Mascara

Benefit released their latest mascara – Benefit Bad Gal BANG Mascara. Here are my two cents on the mascara.
/Benefit släppte sin senaste mascara – Benefit Bad Gal BANG Mascara. Här är mina två cents.

The Packaging

The Benefit Bad Gal BANG Mascara is Space, Galaxy, Black & Pink. With all the teasing they did, the packaging was not very surprising – it has all the claims on it and the product itself comes in a matte-like tube with studs on the handle. It is a nicely packaged product!
/Benefit Bad Gal BANG Mascara är Space, Galaxy, Svart & rosa. Med all reklam de gjorde så var förpackningen inte särskilt överraskande – den har alla claims på den och själva produkten kommer i ett mattliknande rör med studs på handtaget. Det är en snyggt förpackad produkt!

Claims

Benefit Bad Gal BANG Mascara is promoted as a 36 hour “full-blast” volume mascara that gives massive volume without weighing the lashes. The product has aero-particles derived from space technology. It has a Slimpact brush to reach from root to tip. The mascara is said to be smudgeproof, water-resistant and volumizing. It even has ProVitamin B5 for thickness and strength.
/Benefits Bad Gal BANG Mascara sägs att vara en 36-timmars “full blast” volym mascara som ger massiv volym utan att tynga ner fransarna. Produkten har aeropartiklar från rymdteknik. Den har en Slimpact borste för att nå från rot till topp. Mascara sägs vara smudgeproof, inte vattenfast men vattenresistent och ger volym. Det har även ProVitamin B5 för tjocklek och styrka.

Testing

No mascara / Utan mascara

1 Swipe /Ett lager

2 Swipes / 2 Lager

(Left with 2 swipes, Right with 1 swipe)
/Vänster har 2 lager, höger med bara 1 lager

My Verdict

With one swipe I noticed instant volume and my lashes did not feel heavy. It took awhile to get use to the brush as I got mascara on my nose and inner eye areas with it. Personally, I do not like the spider leg look and this mascara tends to clump my lashes together. To get the separation I want, I used a clean mascara wand to separate the lashes. They did give my lashes length and dramatic volume which I really like.
/Med en svep märkte jag omedelbar volym och mina ögonfransar kände inte tunga. Det tog ett tag att använda borsten när jag fick mascara på min näsa och inre ögonområden med den. Personligen tyckte jag inte om spindelben fransar och denna mascara tenderar att klumpa ihop mina ögonfransar. För att få den separationen jag vill ha så använde jag en ren mascara-wand för att separera fransarna. De gav mina fransar längd och dramatisk volym som jag verkligen gillar.

I felt that I got a bit of fall out from the mascara and if I touch my lashes, I do get a few clumps from the mascara even after it has dried. I have not tested the 36 hours. No one should wear mascara that long anyway!
/Jag kände att jag fick lite fall-out från mascaran och om jag rör mina ögonfransar så får jag klumpar, även efter att den har torkat. Jag har inte testat de 36 timmarna men ingen borde ha på sig mascara så länge ändå!

It does well on the weightless feel and the volume and even the brush is quite nice. I felt my lashes were longer and they did look nice after I brushed through them. I like separation and lift over clumpy volume. Unfortunately, this mascara was just not for me though.
/Mascaran är bra på den lätta känsla och volym och även borsten är ganska bra. Jag kände att mina ögonfransar var längre och de såg bra ut bara efter jag borste genom dem. Jag gillar separation och lyfter över klumpig volym. Tyvärr var denna mascara inte för mig. Vill du ha en volym mascara, detta är nåt att testa.

If you are looking for a new volume mascara, this is one to try.

Price: 280kr
Where to Buy: Sephora.se
Verdict: 3/5

I purchased this product myself.
This review is based on my experience with the product.

Continue Reading

January Favorites & Not so Favorites…

New Year, New Favorites.. and not so favorites! This year I hope to continue what I use to do on YouTube with products I have used and loved throughout each month!

/Nytt år, nya favoriter .. och icke-favoriter! I år hoppas jag fortsätta det jag gjorde på YouTube med produkter jag har använt och älskat varje månad!

 

Palina Wake Me Up Eye Gel (795kr)
I love the Make Up My Eye Gel. It is moisturizing. Anti-aging and makes my under eye feel smooth.
/Jag gillar denna ögon-gel då den är återfuktande och jobbar på huden under ögat. Det känns skönt och jag gillar!

GlossGods Skinderella Jasmine’s Serum
(Very Similar to their original, Fairy Tale Drops, 399kr)
I received this during Daisy Expo and I do like the Serum! It has pumpkin seed oil, Vitamin A, E & C and antioxidants to keep the skin rejuvenated.
/Jag fick detta under Daisy Expo och jag gillar serumet! Det har pumpafröolja, vitamin A, E & C och antioxidanter för att hålla huden i check.

KISSNYPRO Extreme Camouflage Cream (ca. 50kr)
What I like about this concealer is that I can use it basically like a foundation. It is full coverage and works well with my more combo-skin at the moment. If you have dry skin, this may be a bit too dry but mix it with the above serum, it is amazing!
/Vad jag tycker om denna concealer är att jag kan använda den i princip som en foundation. Det är heltäckande och fungerar bra med min mer kombinationshud för tillfället. Om du har torr hud så kan detta vara lite för torrt men…blanda det med det ovanstående serumet så är det fantastiskt!

TIGI Precision Black Eyeliner (219kr)
I swear by my Kat Von D Tattoo Liner but this one is pretty awesome for my tearing eyes during the winter! It is easy to apply and is a very strong black shade. It sits very well and dries quickly so no smudges!
/Jag lever inte utan min Kat Von D Tattoo Liner men den här är fantastisk för mina ögon under vintertiden! Det är lätt att applicera och har en stark svart färg. Den sitter riktigt bra på locket och torkar snabbt så den gnuggas inte ut!

Sephora Extra-gentle bi-phase makeup remover for eyes & lips (45kr/50ml)
A newbie in Sephoras collection and a good one in my opinion. I like that it removes even the hardest makeup but as the name suggests, gently. It smells good and is perfect for travel.
/En ny produkt i Sephora kollektion och en bra produkt enligt mig. Jag gillar att det tar bort även den svåraste smink, men som namnet antyder, snällt. Det luktar bra och är perfekt för att resa med.

I would like to highlight a fellow writer, blogger, influenser…person. I have been doing this for so long and now I wanted to share the love.

This month’s honorable mention is… LIPGLOSSBITCH.SE.

/I år vill jag jätte gärna prata om en kollega, bloggare, skrivare, influenser…person. Jag har bloggat i typ forever så tänkte att det skulle vara kul att prata om någon annan som inspirerar mig. Denna månad är LIPGLOSSBITCH.SE.

I have lived in the same city and known Helena for many years. Her blog was Sweden’s first Beauty Blog and has been online since 2005. I started YouTube in 2006 and back then I wasn’t really in the beauty community and just moved to Sweden. LipGloss Bitch was one of the first blogs I started to follow and have taken so much inspiration from her honesty and well worded posts.

Helena has started her own business of Bitch Balms which I love and use and this year she will also start writing about Botox which I am very excited to read her perspective and experience with.

/Jag har bott i samma stad och känt Helena i många år. Hennes blogg var Sveriges första skönhetsblogg och har varit online sedan 2005. Jag började YouTube 2006 och då var jag inte riktigt i skönhetsgruppen och precis flyttade till Sverige. LipGlossBitch var en av de första bloggar jag började följa och har tagit så mycket inspiration från hennes ärlighet och välformulerade inlägg.

Helena har startat sitt eget företag medBitch Balms som jag älskar och använder och i år börjar hon också skriva om Botox som jag är väldigt glad över att läsa hennes perspektiv och erfarenhet av.

Eyeko Sport Waterproof Mascara Catch & Curl (229kr)
Man. I wanted this one to work. I just could not get it to give me the curl and volume I wanted. For those of you who want a good mascara to have at the gym, this one may be a good pick but I personally don’t use makeup at the gym…
/Tjo…Jag ville att den här skulle fungera. Jag kunde inte få det att ge mig den lyft och volymen jag ville ha. För de av er som vill ha en bra mascara att ha på gymmet, kan den här vara en bra produkt men jag använder personligen inte smink på gymmet …

TIGI Luxe Lipgloss (219kr)
Most of you know I am not a lip person and definitely not a gloss person so this one just was not for me. The color is pretty but I do not like a sticky lip!
/De flesta av er vet att jag inte är en läpp-person och definitivt inte en glans-person så det här var bara inte för mig. Färgen är vacker men jag gillar inte en klibbig läpp!

The Body Shop Metal Lip Liquid (95kr)
I dont believe that The Body Shop has the metal lips anymore but I was not super impressed with the smell nor the feel/coverage of the metal lip liquid. With that said, if you are looking for a matte liquid lip, I can recommend those over this one!
/Jag tror inte att Body Shop har metal lips längre men jag var inte super imponerad av lukten eller känslan / täckningen av denna. Med det sagt, om du letar efter en matt flytande läpp, kan jag rekommendera dem över den här!

What were your favorites this month? Youre non favorites? Has someone inspired you this month?
/Vad var dina favoriter den här månaden? Dina non-favoriter? Har någon inspirerat dig denna månad?

Continue Reading

A Glitter Obsession: Jolie Bomb Dot Com Palette

Jolie Beauty is a cruelty free brand that has a very shiny palette that caught my eye!

I have recently been obsessing over Glitter and I stumbled upon this palette that I decided to click home from Jolie Beauty. At the time they also had a 25% off sale but the palette is still afforable without the discount.
/Jolie Beauty är cruelty-free och då jag har varit väldigt Glitter obsessed så hittade jag denna palett på bra pris så tänkte jag jag kan slå till när de hade deras 25% rea. 

The Bomb Dot Com palette holds 24 glitters in a creamy consistency and in a rose-gold palette. The palette is thin but quite large.
/Bomb Dot Com paletten håller 24 glitter färger i krämig konsistens och i en roséguld förpackning. Paletten är tunn men fortfarande lite större.

Just by touching the product, you get a lot of glitter! /Bara en liten touch räcker för att få färg!

Swatches

Here is a closer look at the glitters from the palette. Glitters are quite difficult to photograph and especially difficult when there is no daylight to take photos with.
/Här kommer en närmare titt på alla glitters i paletten men jag märkte att glitter är super svår att fota särskilt när det finns ingen dagsljus att leka med.

Row 1 & 2, Left Side

Row 1 & 2, Right Side

Row 3 & 4, Left Side

Row 3 & 4, Right Side 

Which glitter was your favorite? Would you buy a full palette with glitter?
Vilken färg var din favorit? Skulle du köpa en palett med bara glitter i?

Continue Reading

MegaGlo with Wet’n’Wild – First Impressions & Swatches

Two Beautiful wet-looking highlighters with a fantastic price tag to match. This is my first impressions and Swatches of the Wet’n’Wild Mega Glo Highlighters.
/Två vackra wet-looking highlighters med en fantastisk prislapp. Detta är mitt första intryck och swatches av Wet’n’Wild Mega Glo Highlighters.

 

The Wet ‘n’ Wild Mega Glo Highlighters (69kr) are packaged BEAUTIFULLY in slim rectangular compacts. It comes with a clear lid and no extras attached. In the US I believe there are more shades but here in Sweden you can find two: Precious Metals & My Canopy. You get 5.4g of product and the consistency is almost creamy in feel.
/Wet ‘n’ Wild Mega Glo Highlighters  (69kr) ser sååå snygga ut i smala rektangulära förpackningar. Den har ett genomskinligt lock och inga extra tillbehör. I USA tror jag att det finns flera nyanser men här i Sverige hittar ni två: Precious Metals & Crown of my Canopy. Det finns 5,4 g produkt och konsistensen är nästan krämig i konsistens.

I love love love the impression on the product, it is beautifully done. I find that both shades would work on all skin tones and would give beautiful glow. With that said, if you are looking for a blinding highlighter, these are probably not what you are looking for.
/Jag älskar älskar älskar intrycket på produkten, det är verkligen riktigt vackert gjort. Jag tycker att båda nyanser skulle fungera på alla hudtoner och skulle ge vacker lyster. Med det sagt…Om du letar efter en blinding highlighter så är dessa inte vad du letar efter.

Have you tried these highlighters? What are your thoughts?
/Har du provat dessa highlighters? Vad är dina tankar?

Continue Reading

New at Sephora Scandi * Winky Lux Lip Balms

Say hello to the new mini pill-packaged Winky Lux Lip Balms!

 

Winky Lux is a brand from New York City and they come with innovative packaging and great ingredients. They have jumped over parabens, sulfates, gluten, phthalates and the do not test on animals (and have the bunny!)
/Winky Lux är ett varumärke från New York City och de kommer med innovativa förpackningar och bra ingredienser. De har hoppat över parabener, sulfater, gluten, phthalates och de testar inte på djur (och har kaninen!)

Sephora Scandi have now taken in their best selling Flower Balm (170kr/lipbalm) in 5 flowers and the Glimmer balm! It reacts with your own pH value for the perfect shade of pink. There is a real chrysanthemum in the balm which makes each lipbalm unique for you!
/Sephora Scandi har nu tagit i Winky Lux bästsäljande Flower Balm (170kr / lipbalm) i 5 blommor och Glimmer balm! Det reagerar med ditt eget pH-värde för den perfekta nyansen av rosa. Det finns en riktig krysantemum i den som gör varje lipbalm är unik för dig!

As mentioned, there is also the Glimmer Balm which has a bit of shimmer inside the balm itself.
/Som sagt det finns också Glimmer Balm som har bara skimmer i istället för blomman.

Do you like the Glimmer or the Flower Balm? Which color are you?
/Vilken gillar du? Vilken färg skulle du välja?

Continue Reading

Let’s Compare! Kat Von D’s Everlasting Liquid Lipstick vs Sephora Cream Lip Stain

I love a matte lip. I love a matte lip that sits and looks great. I love Kat Von D’s Liquid Lipsticks… but I do love Sephoras Cream Lip Stains too! Today I will compare the two!

/Jag älskar en matte läpp och en som sitter bra. Jag har älskat Kat Von Ds liquid läppsitfter…men jag också gillar Sephoras Cream lip stains! Idag ska vi kika på både.

Kat Von D Everlasting Liquid Lipsticks (220kr)

The Kat Von D Everlasting Liquid Lipsticks was one of a kind until almost all brands had a similar type of matte lip product. What I liked about the Kat Von D lipsticks were that they truly sat well on my lips and did not look or feel dry. (And yes, I know that many have said that they are very drying but everyone to their own!) I loved the color range and I love the look of the longer thinner tube.
/Kat Von D Everlasting Liquid Lipsticks var först av sitt slag men nu finns det på nästan alla märken. Vad jag gillade med KvDs var att de satt bra på mina läppar och kände inte torr (även om jätte många tycker de gör det på dem.. alla upplever olika!). Jag gillade färgskalan och tunnare tuben.

Sephora Cream Lip Stains (125kr)

The Sephora Cream Lip Stains are super affordable and come in so many shades and is also updated every season which is great. I feel that these dry slower on the lip but feel comfortable and sit all day long. I buy these for travel as again, the tube is easy to slip into a pair of jeans or in a smaller purse.
/Sephora cream Lip Stains är super bra i pris och kommer också i många olika nyanser. De uppdaterar varje säsong typ. De torkar långsammare på läppen men känns skönt och sitter bra under dagen. Jag köper dessa när jag reser då de är super lätt att ha i fickan och kostar inte mycket!

A Similar Match

(Please excuse the dry lips… Its just that time of year.)

Here are the two product shades I use the most: Kat Von D’s LoveCraft & Sephora’s Cream Lipstain in nr. 13 Marvelous Mauve. Marvelous Mauve is just slightly darker but almost unnoticeable when applied on my lips.
/Här finns 2 produkt färger som jag använder mycket: KvD LoveCraft och Sephora i nr. 13 Marvelous Mauve. Marvelous Mauve är lite mörkare men det syns knappt på läpparna.

The Comparison

 

Kat Von D

Sephora

220kr / 6.6ml

125kr / 6ml

Long Thin Tube

Short Thick Tube

‘waxy’ scent

vanilla scent

ca. 32 colors to date

ca. 30 colors to date

A tad drier in consistency

Dry but ok consistency

The Verdict

Personally, I feel the difference comes down to price and the color range. I love both liquid lipsticks and recommend them both. I love the feel of both and I find that they both sit very well on my very dry lips. With that said, Sephora has a few extra points for being more affordable and the color range cannot be beat!
/Personligen jag känner att de är olika när det kommer till pris och färgskalan annars både är fantastiska och jag kan rekommendera både. Jag tycker både sitter bra på mina torra läppar men Sephora får några extra poäng då de kostar mindre och har massor av nyanser att välja ifrån!

Which one do you prefer? What is your favorite color from both ranges?
/Vilken gillar du mer? Vilken är din favorit färg från både märken?

Continue Reading

My Black Friday Purchase * Violet Voss Taupe Notch Palette

I have been a fan of Violet Voss Palettes and really wanted to try the Matte about You palette. I decided on picking up 2 palettes: Matte about You and Taupe Notch but unfortunately only one of the palettes made its way home to me.

/Jag har varit en fan av Violet Voss Palettes och ville verkligen testa Matte about You Paletten. Jag bestämde mig för att köpa 2 paletter: Matte about You och Taupe Notch men tyvärr kom bara en av paletterna hem till mig.

With that said, I am impressed with the Taupe Notch palette and wanted to show you how it looks like and my initial thoughts!
/Jag är imponerad med Taupe Notch paletten så jag ville visa er den och mina initiala tankar kring paletten.

20 Eyeshadows housed in a slim, medium-large palette that adds to the vass amount of neutral palettes already out there.

I have used and loved the Holy Grail palette from Violet Voss and so I of course wanted to try a new palette and so I clicked this one home. The palette is filled with taupes, bronze shades, browns, mattes and shimmers… Anything you could need for a neutral go-to look.
/Jag har använt och älskat Holy Grail paletten från Violet Voss och så ville jag naturligtvis prova en ny palett och så klickade jag på den här. Paletten är fylld med taupes, bronze nyanser, bruna, matt och skimmer … Allt en kan behöva för en neutral go-look.

They swatch intensively and pigmented just like the holy grail did and they wear very well on the eyes. I do notice that the Violet Voss shadows in general dust a little but not enough that I reacted to it when applying on the lid.
/De swatchar intensivt och är pigmenterade – precis som Holy Grail och de håller riktigt bra på ögonen. Jag märker att Violet Voss-skuggorna dammar lite men inte tillräckligt att jag reagerade på det när jag la de på locket.

Row 1
Row 2
Row 3
Row 4

I am happy with this palette and I know it will come to great use this year! World Class, Supreme, Prime and MVP are absolutely fab colors in my opinion and make the palette worth purchasing.
/Jag är riktigt nöjd med paletten och vet att denna kommer användas flitigt. World Class, Supreme, Prime och MVP är favoriterna och gör paletten värt att köpa.

What are your thoughts on this palette? Would you buy this one?
Vad tycks? Skulle du köpa denna palett?

Price: 599kr
Where to BuyVioletVossMadlady.seCultBeauty
Continue Reading