Reviews, Skincare

Photoshop in a Bottle? * Deciem NIOD Photography Fluid – Opacity 8%

NIOD Photography Fluid Opacity 8% is said to be like an Instagram filter – Imagine a product that works with your skin to create a blurring effect.

/NIOD Photography Fluid Opacity 8% sägs vara ett Instagram filter – Tänk dig en produkt som fungerar med din hud för att skapa en blurring effekt.

I was super happy to hear that Deciem NIOD has entered the Swedish Market but they planned their press event on Black Friday last year…The most busiest work day for retail so I unfortunately had to miss it. I got in touch and they were so kind as to send me a sample of their Photography Fluid Opacity 8%.
/Jag var super glad att höra att Deciem NIOD har gått in på den svenska marknaden men de planerade sitt pressmorgon på Black Friday… Den mest jobbigaste arbetsdagen för detaljhandeln så jag tyvärr fick missa det. Jag kom i kontakt med de i efterhand och de var så snäll att skicka mig derasPhotography Fluid Opacity 8%.

About the Product

The product comes in a brown pipette bottle that is said to have numerous particles that are ultra-fine and light refracting. It also has blurring prisms to blur pores. There are also nano correctors to work with evenness. The product is said to have “mesh adherence technology” to allow it to stay on the face but also “oil free hydration bio sugar complex” to allow hydration but still keeping the finish.
/Produkten kommer i en brun pipett flaska som sägs ha många partiklar som är ultrafina och “light refracting”. Det har också blurring-prismer för att sudda bort porer. Det finns också nano korrektorer att arbeta med jämnhet. Produkten sägs ha “nätadhäftningsteknologi” för att hjälpa produkten sitta kvar på ansiktet men också ger fukt under dagen.

There are 2 types of this product: 8% and 12% – 12% would have been optimal for my skin. 8% is more of a bronze-tan shade that would be perfect for deeper skintones but I have been able to blend it with other products to make it look good on my skin.
/Det finns 2 typer av denna produkt: 8% och 12% – 12% skulle ha varit optimala för min hud. 8% är mer av en brons-brun i nyans som skulle vara perfekt för mörkare hudtoner men jag blandade den med andra produkter för att få det att se bra ut på min hud.

My Thoughts

I like the lightweight feel and the adjustability of the product. I would have rather tried the 12% but feel that the 8% may work better for me during the summer.
/Jag gillar att den har en lätt känsla och det går att justera produkten. Jag skulle hellre ha testat den 12% men känner att 8% kan fungera bättre för mig under sommaren.

In person, this product looks nice and blurs my pores and a few of my darker pigments (around the lips) well. I was not as oily in skin after a full day of usage.
/IRL ser den riktigt fin ut och man ser att den suddar bort mina porer och några av mina mörkare pigment (runt läpparna) väl. Jag var inte så oljigefter en hel dag.

A little side note…I am not a huge fan of the bottle for this particular type of product. I felt that the product gets stuck in the pipette and for the price, I would have liked it to come in a tube or something I can squeeze every single drop of it from.
/Utöver så var jag inte en stor fan av flaskan – iaf för denna typ av produkt. Jag kände att produkten fastnar i pipetten och för priset hade jag velat det komma i en tub eller något jag kan klämma ut varje droppe av produkten.

What is your thoughts? Have you tried anything from NIOD yet? What is your photoshop/filter “in a bottle” product?
/Vad är dina tankar? Har du provat någonting från NIOD än? Vad är din Photoshop / filter “i en flaska” produkt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.