Beauty, Events, Makeup

PixiJasmine meets PixiWoo…& the story behind the name PixiJasmine

PixiJasmine got the chance to meet PixiWoo. It was short and sweet and they were very kind.
/PixiJasmine har fått träffa PixiWoo tjejerna. De var hur fin som helst.

Eight-ish years ago I remember starting my YouTube channel with the aim of just getting to know other people. Eight-ish years ago, PixiWoo started their channel and did tutorials. I remember a video with Brigitte Bardot that caught my eye and since then I had followed their journey and continued on mine. There’s led to a fantastic brush line, an inspiring YouTube Channel and also the release of their new book AND prizes such as the Glamour UK Award for Best YouTubers 2017!
/Åtta år sen startade jag min YouTube-kanal i syfte att bara lära känna andra människor. Åtta år sedan startade PixiWoo sin kanal och gjorde tutorials. Jag kommer ihåg en video med Brigitte Bardot som fångat mitt öga och sedan dess hade jag följt deras resa och fortsatte på min. Det har lett till en fantastisk pensel företag, en inspirerande YouTube-kanal och även en ny  bok och priser som Glamour UK Award for Best YouTubers 2017!

We had Breakfast with the Real Techniques team at Lyko which was a intimate but spacious area. They introduced themselves, their brand and took questions and then they mingled…or rather took loads of photos with all us star-strucked people. I waited until a tad later and Molkan took a few photos of us. It was nice to share that I’ve followed them from the start and started my channel the same year and also had Pixi as part of my name. They were super kind and even encouraged me to start up my YouTube channel again… Maybe so, maybe so!
/Vi hade frukost med Real Techniques teamet på Lykoskontor som var intimt men också rymligt område. De introducerade sig, deras varumärke och tog frågor och sedan minglade de … eller tog ganska massor av bilder med alla stjärnsträckta människor. Jag väntade tills det blev lite lugnare och Molkan tog några bilder av oss. Det var trevligt att dela med mig att jag följt dem från början och började min kanal samma år och hade Pixi som en del av mitt namn. De var super snygga och till och med uppmuntrade mig att starta upp min YouTube-kanal igen … Kanske, kanske!

Where does Pixi come from in PixiJasmine?

I thought it would be a cool story time to tell where I got my name from… Throughout the years I have been beauty blogging and even on YouTube, I have gotten many comments that I “stole” my name from the PixiWoo sisters. However. That is not the case. There are two main reasons why Pixi was integrated into my online persona.
/Jag tyckte att det skulle vara kul att berätta var jag fick mitt namn ifrån … Under åren har jag blivit skönhetsbloggare och även funnits på YouTube har jag fått många kommentarer att jag “stjal” mitt namn från PixiWoo-systrarna. men.. Så är inte fallet. Det finns två anledningar till att Pixi integrerades i min online persona.

My name is Jasmine so that explains the second part but Pixi came mainly from my childhood. It was because I was small and still a bit mischievous like a pixie fairy so it was a nickname that stuck.But I dropped the e and it became Pixi making it easier to write on my sport jerseys and online.  The second is that I used to use quite a bit of Pixi Beauty before starting YouTube and the blog which also contributed to the nickname Pixi. So that’s the story behind PixiJasmine. Not all that exciting to be honest! I have thought of changing my name many times but after using it for so long, it just never happened.
/Jag heter Jasmine så det förklarar andra delen, men Pixi kom främst från min barndom. Namnet berodde på att jag var liten och fortfarande lite mischievous som en pixie fe, så det var ett smeknamn som fastnade. Men jag släppte e och det blev Pixi vilket gör det lättare att skriva på mina sporttröjor och online. Det andra är att jag brukade använda en hel del Pixi Beauty innan jag startade YouTube och bloggen som också bidrog till smeknamnet Pixi. Så det är historien bakom PixiJasmine. Inte så spännande att vara ärlig! Jag har tänkt på att byta namn många gånger, men efter att ha använt det så länge så hände det aldrig.

I should probably talk about the Real Technique brushes but I will do a separate post with my favorite brushes from the brand soon! What is your favorite brush from Real Techniques?
/Jag bör prata lite om Real Techniques penslarna men jag tänkte det skulle vara bättre med ett separat inlägg. Vad är din favorit pensel från Real Techniques?

Super thank you to LetsFaceIt,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.