Beauty, Lifestyle

New Week, New Posts…

Hi Blog! It’s been a hot minute hasn’t it? I decided to take a short break to allow my last post to talk for itself. It was a long post with many parts and was definitely worth the extra exposure. I hope you liked it!
/Hej bloggen! Det har varit en hot minute eller hur? Jag bestämde mig för att ta en kort paus för att låta mitt sista inlägg prata av sig själv. Det var ett långt inlägg med många delar och var definitivt värt den extra exponeringen. Jag hoppas att du gillade det!

Monday… A new week with new possibilities and I have many posts lined up to be posted! I lost a bit of inspiration the past few months after a number of personal events happened. I needed to re-gather and think of what would make me happy and when with any social media, whether it be blogging, YouTube, etc, whatever you do does shine through your work and I am sure you have noticed it here with my outlets.
/Måndag … En ny vecka med nya möjligheter och jag har många inlägg förberedd för att bli upplagd! Jag har förlorat lite inspiration de senaste månaderna efter att ett antal personliga händelser hade inträffat. Jag var tvungen att samla in mina tankar på vad som skulle göra mig glad och med sociala medier, oavsett om det är att blogga, YouTube, etc, oavsett vad du gör… känslor och inspiration skiner genom ditt arbete och jag är säker på att du har märkt det här med mina inlägg och sätt att skriva.

I have now refocused and I have a great group of things to talk about and I hope you are as excited as I am!
/Jag har nu nya mål och jag har en bra grupp av saker att prata om och jag hoppas att du är lika exalterade som jag!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.