Beauty

Erborian: First Impressions & Introduction to… (New at Sephora Sweden, 2016)

1608 Erborian Sephora Review

So before the weekend, I was able to bring out the new brand Erborian to the shelves at work and of course I had to bring a few products home to try out and also do a bit of research on the brand!
Innan helgen la jag ut alla nya produkter från Erborian till hyllorna på Sephora och så självklart ville jag testa lite då jag vill inte sälja någonting jag själv har inte testat. 

Erborian means “Herbs of the Orient” and it is a Korean skincare brand that combines Korean ingredients and tradition with French innovation and knowhow! There are many different series and I picked a few from each category to try.
Erborian betyder “Örter av Orienten” och är en koreansk hudvårdsmärke som kombinerar koreanska ingredienser och tradition med franska innovation och kunnande! Det finns många olika serier och jag plockade några från varje kategori att prova.

1608 Erborian Sephora Review 7 herbs

There is the 7 Herbs series that include a combination of green tea, licorice, Japanese knotweed, skullcap, rosemary, chamomile, & centella Asiatica…All to soothe the skin. From this series I chose to try two cleansers: The Gentle Cleansing Foam and the Beautifying Exfoliating Pearls.
Det finns 7 Herbs serien som innehåller en kombination av grönt te, lakrits, japanska knotweed, kalott, rosmarin, kamomill, och Centella … Allt för att lugna ner huden. Från denna serie valde jag att prova två rengöringsmedel: Gentle Cleansing Foam och Beautifying Exfoliating Pearls.

1608 Erborian Sephora Review 7 herbs scrub

The Scrub (275kr/ 50ml) states to have “gentle” pearls but I can say that they aren’t gentle! I used only a little pea sized amount on damp skin and mechanically rubbed. After drying my skin felt cleansed but extremely irritated. I’m going to continue to try the product out but for now I’m still unsure…

1608 Erborian Sephora Review 7 herbs scrub
Scruben (275kr / 50 ml) sägs att ha “mjuka” pärlor men jag kan säga att de inte är det! Jag användat bara en liten ärta i mängd på fuktig hud och gnuggat mekansikt på huden. Efter torkning min hud kände rengjorts men extremt irriterad. Jag kommer att fortsätta att testa produkten men nu är jag fortfarande osäker …

1608 Erborian Sephora Review mousse 7 herbs

I loved the Gentle Cleansing Foam (265kr/90ml) ! It comes out as a light lime green color. I pumped two pumps, rubbed it onto the face then left for 30 seconds then washed it off with water. My skin felt cleansed but not dried out.

1608 Erborian Sephora Review 7 herbs mousse
Jag älskade Gentle Cleansing Foam (265kr / 90 ml)! Det kommer ut som en ljus limegrön färg. Jag pumpade två pumpar, gnuggat den på ansiktet sedan väntat 30 sekunder. Sedan tvättade jag bort det med vatten. Min hud kände rengjorts men inte uttorkad.

1608 Erborian Sephora Review ginseng

There is also the Ginseng series for soothing and moisturizing the skin. I decided on giving the 0.09 Touch au Ginseng (295kr/ 8g) a try since it was a pretty strange product! It is called a creamy powder compact and is a universal color. It has SPF 20 in it and claims that it does ALOT which you can see on the packaging below:

1608 Erborian Sephora Review ginseng
Det finns också Ginseng serien för lugnande och återfuktad hud. Jag beslutade att ge 0,09 Touch au Ginseng (295kr / 8g) ett försök eftersom det är en konstig produkt! Det kallas för en krämig pulver kompakt och är en universell färg. Det har SPF 20 och hävdar att den gör MÅNGA som du kan se på förpackningen nedan:

Erborian ginseng

I loved the consistency of it – strange but cool. It was perfect to carry in my bag and to apply throughout the day without breaking up my foundation under. Again, I still have a bit more testing to do but overall I’m impressed!
Jag älskade känslan av det – konstigt men koolt. Det var perfekt att ha i väskan och att lägga på under dagen utan att bryta upp min foundation under. Återigen, jag behöver lite mer tid för att testa men jag är imponerad!

1608 Erborian Sephora Review camellia

The Camellia series works on nourishing and moisturising the skin and from this series I picked 2 products to try: The Pink Perfect Cream which is a Blur secret glow skin refining 4-in-1 Primer (140kr/15ml) as they call it and I also picked up the Camellia Radiance Night Mask (145kr/15ml).

1608 Erborian Sephora Review camellia night mask
Camellia serien fungerar på närande och återfukta huden och från denna serie jag tog 2 produkter att testa: The Pink Perfect Cream som är en Blur secret glow skin refining 4-i-1 Primer (140kr / 15 ml) )som de kallar det), och jag även tog Camellia Radiance Night Mask (145kr / 15 ml).

1608 Erborian Sephora Review pink perfect creme

The Pink Perfect Primer contains camellia oil for moisturizing but also pumpkin seed oil to control oil and also horsetail extract for improving skin quality. There is also a bit of leaves of Diospyros Kaki… this ingredient keeps the skin toned by giving the skin a pore tightening effect. I cannot say after one use that it has, but it does feel smoothing and not as drying as other primers I’ve tried!

1608 Erborian Sephora Review pink perfect
Pink Perfect Primer innehåller Camellia olja för återfuktande, men också pumpa fröolja att kontrollera olja och även hästsvans extrakt för att förbättra hudens kvalitet. Det finns också en bit av blad av Diospyros Kaki, en ingrediens håller huden tonad genom att ge huden en por-åtstramande effekt. Jag kan inte säga efter en användning att det gör som det påstår…men det känns att det jämnar ut huden och torkar inte som andra primers jag har testat…

Erborian bamboo eye
Lastly, the Bamboo series that helps in hydrating and locking in moisture! I wish I brought home the mask and the day cream too but I got the eye cream from the series called Séve de bamboo eye (295kr/15ml). This eye cream works on fine lines, dehydration as well as under eye bags and it also mattifies!
Slutligen hjälper Bamboo serien i återfuktande och låsning in av fukt i huden! Jag önskar att jag tog hem masken och dagkräm också men jag fick ögonkräm från serien som heter Séve de bamboo Eye (295kr / 15 ml). Denna ögonkräm fungerar på fina linjer, uttorkning samt under ögat påsar och det också har en matte effekt!

I will continue to use these items and maybe do an update but I think I really need to get a hold of the Beauty Shot fiber masks as apparently they are part of their best sellers!
Jag kommer att fortsätta att använda dessa och kanske göra en uppdatering men jag tror att jag behöver verkligen att få tag på Beauty Shot fiber maskerna som uppenbarligen är en del av deras bästsäljare !

Have you tried anything from Erborian? If you haven’t what are you looking forward to trying? Which of these items would you want me to follow up on?
Har du provat allt från Erborian? Om du inte testat, vad du ser fram emot? Vilka av dessa vill ni att jag uppdatera om?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.