Beauty

My Thoughts on GLOSS of Sweden

Rome daisy beauty 2016Madelen Stenlund (in Black, Grafik Designer) & Marielle Isaksson (in Orange, Founder of GLOSS)

When I prepared writing this post, I had to take a moment and just think back to the presentation and smile. GLOSS puts it best: “Come as you are or who you want to be for the moment.”
När jag började att skriva detta inlägg, var jag tvungen att ta en stund och bara tänka tillbaka på presentationen och jag bara ler. GLOSS uttrycker det bäst: “Kom som du är eller vem du vill vara för tillfället.”

When working at Sephora I get so many requests and questions about brands from all over the world. Most of the time I am able to localise where customers can get a hold of what they are looking for. I pride myself on making sure that my customers get the information and service they need even if the store I work for doesn’t carry a certain product or brand.
Då jag jobbar på Sephora får jag så många förfrågningar och frågor om varumärken från hela världen. För det mesta jag kan lokalisera där kunderna kan få tag på vad de letar efter. Jag stolt över mig själv på att se till att mina kunder får den information och service de behöver, även om butiken jag arbetar för inte bär en viss produkt eller varumärke.

Rome daisy beauty 2016
We do get a number of northerners (from Umeå, Luleå, Piteå etcetera) and it is they who ask most often for GLOSS products. At the time, I was just clueless and apologised for not knowing but during the presentation it clicked that THIS… THIS IS GLOSS. A-ha moment in it’s true form.
Vi får ett antal nordbor (från Umeå, Luleå, Piteå etc.) och det är de som ber oftast på GLOSS produkter. Vid den tiden var jag bara helt lost och bad om ursäkt för att jag inte visste, men under presentationen det klickade att detta … DETTA ÄR GLOSS. A-ha ögonblick i sin sanna form.

So who is GLOSS and HOW did I miss this goldmine?!
Så vem är GLOSS  och HUR har jag missat denna guldgruva ?!

GLOSS is A Creative, Humanistic and Ethical Swedish brand from Northern Sweden. They’ve been up and running for 3 years this year! Creative you can see right through the whole brand. Fun names, fun colors and everyone can be who they want to be!
GLOSS är en kreativ, humanistiska och etiska svenskt varumärke från norra Sverige. De har varit igång under 3 år i år! Creative kan du se rakt igenom hela varumärket. Roliga namn, kan roliga färger och alla vara som de vill vara!

GlossofSweden
They are also humanistic and have funds that you can donate to such as one against bullying and also even GlossDogs where you can contribute to stopping the dog festival in Asia!
De är också humanistisk och har fonder som du kan donera till exempel en mot mobbning och även GlossDogs där man kan bidra till att stoppa hundfestivalen i Asien!

GlossofSweden
They have their own Gloss International Academy in which you can have a modern and more international education within makeup artistry. In addition, they have their own webshop in which they carry their own brand as well as other brands such as NUBLA, SUVA, and the latest TVÅLTVÅL!
De har sina egna Gloss International Academy där du kan ha en modern och mer internationell utbildning inom smink och skönhet. Dessutom har de en egen webshop där de bär sitt eget varumärke samt andra märken som NUBLA, SUVA, och den senaste TVÅLTVÅL!

I decided that I need to invest in GLOSS so I compiled my next shopping round in their webshop!
Jag bestämde att jag måste investera i GLOSS så jag sammanställt min nästa shoppingrunda i deras webshop!

What will you be putting into your baskets?
Vad kommer du köpa ifrån webshopen?

Where to Buy: glossofsweden.se

*Some screenshots taken from Glossofsweden website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.