Beauty

What’s in my Bag (Summer 2016)

what's in my bag april 2016
I love watching these kinds of videos on YouTube and reading about them in blogs so I thought I’d share the contents of my bag with you!
Jag älskar att titta på dessa typer av videoklipp på YouTube och läsa om dem i bloggar så jag tänkte dela innehållet av min väska med er!

what's in my bag april 2016
The bag I am currently using is Betsy Johnson quilted black satchel with gold hardware and a pocka dot bow. Unfortunately I could not find the bag anywhere online but I bought it on sale when I was in the US last year.
Väskan Jag använder är Betsey Johnson vadderad svart väska med guld hårdvara och en polka dot bow. Tyvärr kunde jag inte hitta väskan någonstans på nätet, men jag köpte den på rea när jag var i USA förra året.

what's in my bag april 2016
It is a rounded form which I like as it reminds me of those more retro bags. I also like that the zipper goes all the way around and inside there are a few pockets for extra storage. I also keep my quilted Bath & Body Works holder with (at the moment) Honolulu Sun antibacterial gel.
Det är en rundad form som jag gillar eftersom det påminner mig om de mer retro väskar. Jag gillar också att blixtlåset går hela vägen runt och inuti finns det några fickor. Jag håller också min vadderad Bath & Body Works hållare med (för tillfället) Honolulu Sun antibakteriell gel i.

what's in my bag april 2016
Inside, I keep my personal metropol filofax that also carries pens. I cannot live without it since it keeps not only my schedule but also my notes, blog planning and well. pretty much my brain.
Inuti jag hålla min personal metropol filofax som också bär pennor. Jag kan inte leva utan det eftersom det håller inte bara mitt schema men också mina anteckningar, blogg planering och tjo…. ganska mycket av min hjärna.

what's in my bag april 2016
I carry a small bag that I got from my previous boss from Kat Von D that keeps a few tidbits: a electronic charger & cables, an everlasting in Lolita, a juicy shaker in Berry in Love, Clear eyes & some gum.

Jag bär en liten väska som jag fick från min tidigare chef från Kat Von D som håller några godbitar: en elektronisk laddare och kablar, ett evigt i Lolita, en saftig shaker i Berry in Love, Klara ögon och tuggummi.

what's in my bag april 2016
I also have my “mini” emergency kit that has everything under the sun that you can imagine. If you want to know what’s in it you can read more here.
Jag har också min “mini” emergency kit som har allt under solen som du kan tänka dig. Om du vill veta vad som finns i det kan du läsa mer här.

what's in my bag april 2016
I also keep something to chew on in my bag, at the moment it is a KEX chocolate bar. As I travel to and from work, I must always have something just in case the tummy decides to rumble.
Jag håller också något att tugga på i min väska, just nu är det en KEX chokladkaka. När jag reser till och från arbetet, måste jag alltid ha något ifall magen beslutar sig att mullra.

what's in my bag april 2016
Lastly I also keep my sunglasses which at the moment these ones from Prestige that I got from GoodPr’s Pressevent (read more about that event here).
Slutligen håller jag också mina solglasögon som just nu är de från Prestige som jag fick från GoodPrs Pressevent (läs mer om eventet här).

What things do you carry around right now?
Vilka saker har du i din väska just nu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.