Beauty

Sephora’s Colorful wink-it Felt Liners

Sephora Wink-it felt liners
I bought a few of the Sephora Colorful wink-it Felt Liners ($14; ~115SEK)  when I was in New York and also when I was in Vegas last year and I never got around to talking about them despite how much I truely like them!
Jag köpte ett par av Sephora Colorful wink-it Felt Liners ($14; ~ 115SEK) när jag var i New York och även när jag var i Vegas förra året och jag fick aldrig skriva om dem trots hur mycket jag tycker om dem.

These felt-tip liquid liner pens come in nine colors including a black, brown, white, blue, three types of greens, periwinkle and even a burnt orange. The liners are simple in form, black with a colored end to mark what color the pen is (which I highly appreciate when I have so many eyeliners already!). The felt-tip is semi-hard and quite thin which makes application super simple.
Dessa tusch flytande ögonpennor finns i nio färger som inkluderar svart, brun, vit, blå, tre typer av grön, periwinkle och även en bränd orange. pennorna är enkla i formen, svart med en färgad ände för att markera vilken färg pennan är (som jag uppskattar mycket när jag har så många eyeliners redan!) . Felt-tip är halvhård och ganska tunn, vilket gör applicering super lätt.

Sephora Wink-it felt linersI bought 4 different colors: Bonfire, Blue Moon, Mojito, & Bone White.
Jag köpte 4 färger: Bonfire, Blue Moon, Mojito, & Bone White.

Sephora Wink-it felt liners
I love the fact that the pen is waterproof and did not smudge nor fade during wear. I guess the only downside on my part is that I found that especially with the lighter colors, the pigment did not stand well ontop of eyeshadows and the tip was difficult to get back to the original state after applying over an eyesshadow/another eyeliner etc.
Jag älskar att pennan är vattentät och inte smeta eller bleknar under användning. Jag antar att den enda nackdelen från min sida är att jag märkte att (särskilt med ljusare färgerna); pigmentet lägger sig väldigt ljust över ögonskuggor och spetsen var svårt att komma tillbaka till det ursprungliga sätt efter applicering.

I unfortunately must say that we do not have these eyeliners in Scandinavia but they are available on the US site HERE.
Tyvärr så dessa säljs inte i Skandinavia än men de finns på US Sephoras sida HÄR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.