Beauty

Crushin’ on Grazette

samples for consideration

Crush_A4_Slogan_Grupp
Grazette of Sweden is a Swedish haircare brand that combines science with the best of nature and could be found in over 3000 salons all around the country. “We love natural, but there is so much you can create with research and knowledge.”
Grazette of Sweden är ett svenskt hårvårds märke som kombinerar vetenskap med det bästa av naturen och kan hittas i över 3000 salonger runt om i landet. “Vi älskar naturliga, men det finns så mycket man kan skapa med forskning och kunskap.”
lipblingI actually came in contact with Grazette of Sweden and crush back when I was around 15-16 years old and just moved to Sweden. I went to get my hair dyed and also bought myself a crush lip blings that cost around 60kr (and still can be found on lyko.se!)
Jag faktiskt kom i kontakt med Grazette of Sweden när jag var runt 15-16 år gammal och precis flyttat till Sverige. Jag gick och fått mitt hår färgat och även köpte på mig en Crush lip bling som kostar cirka 60 kr (och fortfarande kan hittas på lyko.se!)

Grazette of Sweden Crush Press Event
Anyway, I was at a lunch press meet with Grazette of Sweden who released their Crush collection of series.
Jag gick till en lunch press event med Grazette of Sweden som släppte deras Crush series på nytt!

Grazette of Sweden Crush Press Event
We were met at Hotel Diplomat by three smiling faces: The Sales Manager Joakim, Marketing Manager (also hairstylist, blogger at hairgarden.se) Linda and knowledgable chemist Jenny-Ann.
Vi kom till Hotel Diplomat och träffade 3 vänliga ansikten: Försäljningschef Joakim, marknadschef (även frisör, bloggare på hairgarden.se) Linda och kunnig kemisten Jenny-Ann.

Grazette of Sweden Crush Press Event
Crush is a series that is emotionally young and caters to everyone. It focuses on a victorial old glamour but with a new, fresh feeling of modern times. Each series has strong symbolism not only in the promo photographs but also in the packaging itself.
Crush är en serie som är känslomässigt unga och passar till alla. Den fokuserar på en viktoriansk glamour men med en ny, fräsch känsla i modern tid. Varje serie har en stark symbolik inte bara i promo bilderna utan också i själva förpackningen.

Grazette of Sweden Crush Press Event
All the crush products gives the user both strength & protection including two ingredients: Bio intelligent keratin which is to create strength and Grape Seed Complex from the Pinot Noir grape to protect.
Alla Crush produkter ger användaren både styrka och skydd och innehåller två ingredienser: Bio intelligent keratin som skapar styrka och Grape Seed Complex från Pinot Noir druvan för att skydda.

grazette crushIt was fantastic to get in touch with the brand and Crush again… but this time with their four new series: Power, Wonder, Heaven & Illusion. You can see and read more about them below:
Det var fantastiskt att komma i kontakt med varumärket och Crush igen … men denna gång med sin fyra nya serier: Power, Wonder, Heaven & illusion. Du kan se och läsa mer om dem nedan:

Power

Crush_A4_Slogan_Power
Who Run the world? VaVaVOOM is how I would describe this series! For the confident, bold and fearless; this series is for those who want thicker and more full hair. It is a series that gives a 3D effect to the hair giving that volume you can’t get enough of. This series is the only one out of the four that is sulfate free as well.
Who Run the World? VaVaVOOM är hur jag skulle beskriva denna serie! För säker, bold och den orädda; denna serie är för dem som vill tjockare och mer volym i håret. Det är en serie som ger en 3D-effekt på håret att ge den volym du kan inte få nog av. Denna serie är den enda en av de fyra som är sulfatfritt.

Grazette-Crush-Power
The packaging is a royal purple with a crown ontop of the logo. The symbolism!
Förpackningen är royal lila och har en krona i mitten av logot… symbolisk!

Wonder

Crush_A4_Slogan_Wonder
This victorian series is all about the dreamy wonderland. It is a very romantic series filled with gentle softness. These products focus on giving shine and moisture to the hair without the heaviness. The scent is a delightful mix of vanilla and pinapple. The hair mask in this series is apparently the most sold product so I cannot wait to share my experience with this product soon!
Detta viktorianska serie handlar om drömmande länder. Det är en mycket romantisk serie fylld med mild mjukhet. Dessa produkter är inriktade på att ge glans och fukt till håret utan tyngden. Doften är en härlig blandning av vanilj och ananas. Hårmasken i denna serie är tydligen den mest sålda produkten så jag inte kan vänta med att dela min erfarenhet med denna produkt snart!

Grazette-Crush-Wonder
The packaging is this light pink with beautiful roses, something that is so timeless and beautiful. Even in the promo photo you can see victorian apparel with a printed rose on it (borrowed from Göteborgs Operan!)
Förpackningen är ljusrosa med vackra rosor, något som är så tidlös och vacker. Även i promo bilden kan du se viktorianska kläder med en tryckt ros på den (lånad från Göteborgs Operan!)

Heaven

Crush_A4_Slogan_Heaven
Featherlight but fluffy is what these heavenly products are for! I can imagine those who have locks (like I do!) who want to get beautiful form and volume without the weight, this series is the one to go for. The scent of this one is melon and is definitely on my to-try list!
Fjäderlätt men fluffig är vad dessa himmelska produkter är för! Jag kan föreställa dem som har lockar (som jag gör!) Som vill få vackra form och volym utan vikt, är denna serie en att gå till. Doften av detta är melon och är definitivt på min to try lista!

Grazette-Crush-Heaven
On the packaging you see a peacock and it’s feathers. You know… feather light and all? So stinkin’ cool!
Förpackningen har en påfågel och sina fjädrar… du vet…som fjäderlätt? så koolt!

Illusion

Crush_A4_Slogan_Illusion
Lastly, Illusion. Illusion is all about, well, illusions. It is a series that helps styles the hair and is unisex in both packaging and usage. The scent is quite lime-like and has memory ingredients that helps keep the form and style of your hair. There are cocktails, dry shampoo, elastic gym, modify wax and even a finishing hair spray.
Slutligen illusion. Illusion handlar om, tja, illusioner. Det är en serie som hjälper stilar håret och är unisex i både förpackning och användning. Doften är ganska lime liknande och har minnes ingredienser som hjälper till att hålla formen och stilen på håret. Det finns cocktails, torrschampoo, vax och även en avslutande hårspray.

Grazette-Crush-Illusion
I love the fact that on the packaging you can see the optical illusion within the flower printed around the logo text.
Jag älskar att förpackningen har optical illusions också!

Thank you Grazette of Sweden for the warm welcome and intimate event.
For the rest of you, step into the world of Grazette of Sweden!
Tack så hjärtligt för värma mottagningen Grazette of Sweden! Och för er kan ni också komma in i Grazette of Swedens värld nedan!

*Few photos taken from Grazette of Sweden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.