Coming back to a Winning Concept! * Find me at Sephora…Again!

Yes, you read correctly! I am boomerang-ing back to Sephora.
/Ja, du läser rätt! Jag är boomerang-ar tillbaka till Sephora.

Oh…remember this post a year ago? Well. I will be returning to a job and company that I love but had to leave behind (for a short while). Apparently this is a trend I am happy it is trending! In August you will find THIS boomerang employee back at Sephora with an extra spring in her step.
/Åh … kom ihåg det här inlägget för ett år sedan? Well. Jag kommer att återvända till ett jobb och ett företag som jag älskar men var tvungen att lämna (ett tag). Tydligen är det en trend att komma tillbaka så jag är glad att det är trendig! I augusti hittar du den här boomerangmedarbetaren tillbaka på Sephora med en extra spring i hennes steg!

This was an interesting turn of events since I wasn’t really sure if I would want to come back or what if I wanted to chance being away from the beauty industry. I have had many ask me to start my own but I’m just not interested, though I am sure if push came to shove, I would do a good job. But. I wanted to come back to what I am good at and what I have potential for and where better than the place I loved with the coworkers I loved right?
/Det här var en intressant händelse eftersom jag inte var säker på om jag skulle vilja komma tillbaka eller om jag ville ta chansen att vara borta från skönhetsindustrin totalt. Jag har fått många förfrågningar att starta eget men jag är bara inte intresserad att göra det, men jag är säker på om det verkligen sket sig så skulle jag göra ett bra jobb. Men. Jag ville komma tillbaka till det jag är bra på och vad jag har potential för och var bättre än vad jag älskade med medarbetarna jag älskar…right?

Who knows where this will take me, I do know that I would love to stay a year or so and… then? Well. We will just have to see! For those of you who read my blog and are in the area, come by, say hi and I cannot wait to see you at Sephora again soon!
/Vem vet var detta kommer att ta mig, jag vet att jag skulle älska att stanna ett år eller så och sen? Tjo. Vi får bara se! För er som läser min blogg och är i området, kom och säg hej och jag kan inte vänta med att se dig på Sephora igen snart!

Do you think I made a good decision making a U-turn back? What is your favorite brand at Sephora? Which brand are you missing that we don’t have in Scandinavia yet?
/Tror du att jag gjorde ett bra beslut att göra en U-sväng tillbaka?
Vad är ditt favoritmärke hos Sephora? Vilket märke saknas som vi inte har i Skandinavien än?

Continue Reading

5 Hidden Gems to Treasure Hunt on the Las Vegas Strip!

Every visit we make to Las Vegas is another opportunity to go “Gem” hunting. There are some cool stuff hidden within the hotels that are fun to find!
/Varje besök vi gör till Las Vegas är ett annat tillfälle att gå på ett “Gem” jakt. Det finns några coola saker dolda inom hotellen som är roliga att hitta!

#1 Popeye at the Wynn

There is a 7 foot tall Popeye by Jeff Koon within the Wynn. This statue was bought for nearly $28.2 million and is super duper shiny…
/Det finns en 7-fot lång Popeye av Jeff Koon inom Wynn. Denna staty köptes för nästan 28,2 miljoner dollar och är super duper shiny!

*Hint* Check close to the Theater.

#2 The Hidden Pizza Place at The Cosmopolitan

Yes. There is a no name, no sign pizza place in the Cosmopolitan serving up yummy slices and are open into the weee hours! I wouldn’t say it is so hidden though since when we were there, there was a huge group of people sitting outside mumsing on a whole pie!
/Ja. Det finns inget namn, ingen skylt pizza ställe i Cosmopolitan som serverar smaskiga pizza och är öppna super sent/tidig på dagarna! Jag skulle inte säga att det är så gömt men när vi var där fanns det en stor grupp människor som satt utanför mumsing på en hel pizza!

*Hint* Check the 3rd Floor.

#3 The Golden Nugget’s Golden Nugget

The Hand of Faith Golden Nugget was found in 1980 in Australia and the person sold the nugget to The Golden Nugget for over $1 million! It is the biggest golden nugget to date and it is pretty hard to find in the hotel…even with it’s size!
/Hand of Faith Golden Nugget hittades 1980 i Australien och personen sålde nugget till The Golden Nugget för över 1 miljon dollar! Det är den största golden nugget hittills och det är ganska svårt att hitta på hotellet … även med sin storlek!

*Hint* Head towards the lobby!

#4 Swim with the Sharks at The Golden Nugget

Okay so this is not really a thing to find but a pretty cool thing to do!
/Okej inte riktigt någonting att leta efter men fy va kul att göra!

*Hint* Take the slide into the Tank Pool!

#5 Flamingos & Birds Habitat at Flamingo

It took us a while to actually find our way to the Habitat but it was worth finding! They have a number of Chilean flamingos as well as other ducks and fish and even turtles.
/Det tog oss ett tag att faktiskt hitta vägen till Habitat men det var värt att hitta! De har ett antal chilenska flamingos samt andra änder och fiskar och till och med sköldpaddor.

*Hint* Read the signs that say HABITAT.

Have you found some hidden gems that you hint towards? Hint them in the comment section below!
/Har du hittat några av dessa eller andra som ni kan tipsa om? Skriva gärna dina tips nedan!

Continue Reading

Lost Track… Sorry!

For those who aren’t interested in me and personal posts, the only thing you need to read is:  I’ll be back with more beauty related posts soon. For the rest of you, Well hello. I’ve been feeling quite lost lately. So motivation to write in the blog… 0%. I’m sorry. This is why.

Blog.
I have so many amazing things to show but since I have been focusing everything that I have…time, energy, focus…everything…in my new job, I feel overwhelmed with the change that even though I have taken photos, I just haven’t had the feels to write what I think about them or any inspiration of using beauty products. (Of course, with exception for the amazing Moschino fragrance I had to blog about directly!) I have been changing up my skincare and gotten a number of new polishes to play with but again. Once I’m feeling better I will get around to showing you all some new stuff.

Work.
I think I may be a little off also because of work. My work-partner in crime is about to have a baby, leaving me to take the reigns at work and I am not feeling as confident in creating the relationships that are needed for this roll… Relationships I haven’t had time to build in order to do my job. Don’t get me wrong. I love my job. I like my coworkers/bosses and I know I could do a good job…But with anyone I meet, I invest so much of my time and energy building up a foundation which takes time. Time I apparently do not have for this next deadline.

Physical.
My sleep rhythm is totally off or rather not even existing at the moment and I have started grinding my teeth which means that I have increased my stress level after fighting to keep it down. I’m worried that I may be slipping back into that me I was a few months back. I haven’t 100% separated my work from my private/personal time which I believe is taking a toll. As any new employee, I want to be able to prove that I can and that I am the right person for the job. But am I?

I have started eating better, drinking more water (which is huge for those of you who know me!) and also bringing in Yoga in my morning routine just to make sure I am keeping my body balance. Hopefully it will help me get back to my regular routine.

For those of you who read through this, thanks for “listening.” I’ll be back, Just need some time!

/Så. Jag ber om ursäkt att bloggen har varit lite tyst. Är ni bara här för skönhet så jag återkommer med skönhetsinlägg snart men för er som vill veta mer om vad händer.

Blogg: Jag har mycket att visa men tyvärr ingen motivation då jag lägger ALLT jag har i nya jobbet som tar mycket på mig. Jag har började med en ny hudvårdsrutin bl.a men bara ingen motivation för tillfället och jag ber om ursäkt.

Jobb: Jag tror jag kan vara lite off pga jobbet. Kanske pga min partner in crime ska föda snart och lämnar mig med något jag känner inte att jag har fullt kontroll över. Mycket av mitt jobb handlar om förhållanden och med alla jag träffar så spenderar jag verkligen allt jag har för att skapa en perfekt bas till den som gör att jag blir oerhört stressad för att det tar tid jag inte har.

Fysisk: Jag sover riktigt dåligt och började gnisslar på tänderna. Min stress nivå är farligt högt och jag är lite orolig att jag kommer gå tillbaka till hur jag var för några månader sen. Jag har inte lyckats separera jobb och privat än som jag tror är det som gör det lite svårt att komma tillbaka. Som ny på ett jobb så vill man prestera och visa att jag är den perfekta till detta jobb…men är jag det? Jag börjar äta nyttigare, dricker mer vatten (och ni som känner mig vet hur stort just det är!) och även började med Yoga på morgonen bara för att balansera min kropp och förhoppningsvis det hjälper mig komma tillbaka till rutin.

Lovar jag kommer tillbaka. Behöver bara lite tid!

 

Continue Reading

Monday Matters | Back from London & New Job

Where have I been? I have been MIA and for good reason!

After the DaisyBeauty Expo, I took a long weekend in London on the 19th until yesterday evening. A bit of a spontaneous trip and well worth it. Here you can see just a few of the sights I walked around the city to see. I ate good comfort food (KFC, Dominos, Chipotle… you know, what we don’t have in Sweden haha!), went shopping (primark was a must… a few times…) and just spent time outdoors and creating blisters on my feet. Perfect long weekend.

London trip

As you may have seen, the blog has been quiet lately and it has just been because I have been trying to take some me time and try to gather my energy after this weirdly started year. Just a few days after being laid off, I was given the opportunity to start working with Daisy Beauty Magazine which I started today and I am very thankful and excited for the opportunity.

It has been a very rough January and I believe things are looking up. I did realize that though I have gone through so much worse and after getting a pretty hard beating this time around, I really needed to take the time off and get back from just being able to keep my head above water to being able to breathe again.

I hope you all understand! I promise after getting settled into the new job that I would be back to regular reviews, looks and all that wonderful stuff. I do have a lot to share.

Much Love, Jasmine

 

Continue Reading