My Hair Care Routine | Spring 2016

hair care routine spring 2016Since changing my hair color… often… I have been on a must-keep-my-hair-healthy bindge. I have curly to wavy hair, thick and I get tangles extremely easily.
Sedan jag ändrade min hårfärg … ofta … Jag har varit på ett måste hålla-mitt-hår-hälsosam bindge. Jag har lockigt till vågigt hår, tjockt och jag får tangles extremt lätt.

hair care routine spring 2016
Firstly, I shower my hair around 2-3 times per week. Otherwise, I use dry shampoo. I use to get very greasy hair but not as much after really putting in the effort in not washing my hair too often. I also like to put in hair oils almost every evening. Alterna has come out with a new hair oil so I wanted to try it out and I can say that this one goes right into the hair and does not leave the hair greasy afterwards!
För det första, duschar jag mitt hår runt 2-3 gånger per vecka. Annars använder jag torrschampoo. Torrschampoot jag använder är från Wella och doftar fantastiskt. Jag använder för att få mycket fett hår men inte så mycket efter verkligen sätta i försök att inte tvätta håret för ofta. Jag gillar också att sätta i hår oljor nästan varje kväll. Alterna har kommit ut med en ny hår olja så jag ville prova det och jag kan säga att detta går rätt in i håret och lämnar inte håret fett efteråt!

hair care routine spring 2016
As I do have multi-colored hair, I shower in cold water…. not the most comfortable since it is cold in general here in Sweden but a MUST to keep the color in. The color I use is Pravana which I got in the US when I first re-dyed my hair red & purple. I have been playing around with using only shampoo and/or only conditioner. I’m not so sure if it has any effect so far but I’ve heard the conditioner method is good for curly hair. The shampoo & conditioner I use is also from Pravana.
Då jag har flerfärgade hår, jag duschar i kallt vatten …. inte det mest bekväma eftersom det är kallt i allmänhet här i Sverige, men ett måste för att hålla färgen i . Färgen jag använder är Pravana som jag fick i USA när jag färgade mitt hår rött och lila. Jag har lekt runt med tanken att använda endast schampo och / eller bara balsam. Jag är inte så säker på om det har någon effekt än så länge, men jag har hört balsam metoden är bra för lockigt hår. Schampo och balsam jag använder är också från Pravana

hair care routine spring 2016
I like to brush through my hair before stepping into the shower… This helps with the tangles but also the dead skincells from my scalp that may have built up during my no-wash days. I love this Dessata hair brush I bought at ÖoB for 99 SEK.
Jag gillar att borsta igenom håret innan jag går in i duschen… Detta hjälper till med tangles men också de döda hudceller från hårbotten som kan ha byggt upp under min no- wash dagar. Jag älskar den här Dessata borste jag köpte på ÖoB 99 kronor.

hair care routine spring 2016In the shower I also have a comb to comb through hairmasks etc. I bought this comb in the US at walgreens for around $1 and it has been awesome since you can hang it in the shower too!
I duschen jag har också en kam för att kamma igenom hår masker etc. Jag har köpt den här kam i USA på Walgreens för ungefär $ 1 och det har varit häftigt eftersom du kan hänga den i duschen också!

hair care routine spring 2016
I do do a hair mask once every week. I tried different masks and lately I have been trying a mask from Alterna. In addition I use Olaplex N.3 which as directed, I use once a week so at the moment I alternate between these two.
Jag gör en hårinpackning en gång i veckan. Jag testar olika masker och nyligen jag har testat en mask från Alterna. Dessutom använder jag Olaplex N.3 som enligt anvisningarna, använder jag en gång i veckan så just nu jag växla mellan dessa två.

hair care routine spring 2016
I also do cut my roots every 3-6 months (depending on when I have the time!) Just a few cm each time to make my hair feel and look healthy. I also make sure that I don’t use hard hair bands so I use invisbobbles.
Jag också klippar mina toppar var 3-6 månader ( beroende på när jag har tid ! ) Bara några cm varje gång för att göra mitt hår känna mer mjuk och ser friskare ut. Jag ser också till att jag inte använder hårda hår band så jag använder invisbobbles .

hair care routine spring 2016

Lastly, If I do style my hair (which isn’t often since we have to have our hair up at work), I use Björn Axén’s new extreme heat styling protection which has karatin & vitamin B5. I apply shape shift from Wella EIMI if I want to keep curls a bit more in tact and if I do extreme styling I use Syoss Keratin Style perfect hairspray. It doesn’t leave my hair crispy nor leave traces of color.
Till sist, om jag stylar mitt hår (som är inte ofta eftersom vi måste ha våra hår upp på jobbet), jag använder Björn Axén nya Extreme Heat Styling Protection som har karatin & vitamin B5. Jag användar Wella eimi Shape Shift om jag vill hålla lockar lite mer i takt och om jag gör extrem styling så använder jag SYOSS Keratin Style Perfect hårspray. Det lämnar inte mitt hår krispiga eller lämna spår av färg.

So that’s my hair routine for this Spring. I do hope that this was helpful for those of you who do have colored hair!
Så detta är hur min hårrutin ser ut. Jag hoppas det är hjälpsam för er som har färgat hår!

Continue Reading

L’oréal’s New Le Vernis À L’Huile

loreal le vernis a lhuile
When I was at DaisyExpo16, I got the opportunity to see these babies in action and I can easily say that their new packaging is super cool!
När jag var på DaisyExpo16 fick jag tillfälle att se dessa fina i aktion och jag kan lätt säga att deras nya förpackningen är super cool!

loreal le vernis a lhuile
I love the fact that together with the renovation of the outside of the polish, the inside also got a complete do-over!

loreal le vernis a lhuile
The color has even more pigment than before and the brush itself is a bit thicker, flat and rounded on the tip!
Jag älskar att tillsammans med renoveringen av utsidan av lacken, insidan fick också en komplett do-over! Färgen har ännu mer pigment än tidigare och borsten i sig är en lite tjockare , plattare och rundad på spetsen!

There will be 20 colors total and they cost around 79 SEK!
Det finns 20 färger och kommer kosta runt 79 SEK!

Which colors would you be getting?
Vilka färger ska du köpa?

Disclaimer: I received one or more of the products or services mentioned above for free in the hope that I would mention it on my blog. Regardless, I only recommend products or services I use personally and believe will be good for my readers.

Continue Reading

Sephora’s Contouring Brush Set & Smoky Eye Brush Set

When trying to find a link to this post, I noticed that these sets aren’t really written about and I could only find them on the French Sephora website. They are available here in Sweden though! I wanted to write about the two new brush sets I was so interested in trying.
När man försöker hitta en länk till det här inlägget, jag har märkt att dessa sets inte riktigt skrivs om och jag kunde bara hitta dem på franska Sephora websidan. De finns här i Sverige dock! Jag ville skriva om de två nya borstsatser jag var så intresserad av att testa så här kommer inlägget.

sephora brush setThe Contouring Brush set comes with 3 brushes and a make up bag and even a how-to.
Contouring Brush set har 3 borstar och en make up väska och även en How-to.

sephora brush set
The hairs are synthetic hairs and travelsized.
Håren är syntetiska hår och penslarna är travelsize.

sephora brush set
The set has an angled brush for shadowing and sculpting
Setet också har en vinklad borste för skuggning och skulptering av ansiktet.

sephora brush set
A Wide Blending brush for blending
En bred Blending brush för att sudda med.

sephora brush set
And a Brush Illuminator for contrasting and well….highlighting.
Och en illuminator pensel för att highlighta.

sephora brush set
The tutorial comes in many different languages. French & English are on the outside.
Tutorialn kommer i olika språk, Fransk och Engelska är på baksidan.

 sephora brush setsephora brush set
I can say that these brushes are SMALL. So If you are planning on using this set, it is, as mentioned, a contouring set. You could use the wide blending brush for foundation as well but it would just take a bit more time to apply and buff into the skin. Not impossible, just impractical. The other two brushes are my favorite of the set. They are super useful and even the brush illuminator is perfect for applying concealer too! At 275 SEK, it is a very good price point and the little extra pouch is a nice bonus.
Jag kan säga att dessa borstar är SMÅ. Så om du planerar att använda setet, det är, som nämnts, en contouring set. Du kan använda den breda blending brush för foundation men det skulle bara ta lite mer tid att applicera. Inte omöjligt, bara opraktiskt. De andra två borstar är min favorit i setet. De är super bra och även illuminator penseln är perfekt för att applicera concealer också! På 275 kronor, är det ett mycket bra pris och det lilla extra väskan är en trevlig bonus.

Price: 275 SEK
Where to buy: Sephora.fr

sephora brush set
The Smoky Eye brush set is a set with 4 brushes and 1 makeup bag. It too comes with a how-to booklet.

sephora brush set
The brushes are also synthetic hairs and are also travelsize.
Smoky Eye pensel set är en uppsättning med 4 borstar och en necessär. Det också kommer med en how-to häfte. Borstarna är också syntetiska hår och är också travelsize.

sephora brush set
The set has a crease shadow brush for highlighting
Setet har en blending ögon pensel för att highlighta.

sephora brush set
A shadow powder brush for adding color to the lid
En skuggsborste för att lägga til färg.

sephora brush set
A smudge brush for, well, blending.
En suddningspensel för att, tjo, sudda.

sephora brush set
An lastly a precision smudge brush for smaller crease blending.
Och sist en precision suddningspensel för att jobba i globlinjen och att sudda.

Price: 200 SEK
Where to buy: Sephora.fr

 sephora brush setsephora brush set
I am very surprised with the quality of these brushes and how useful they are! The blending brush is so soft and simple to use. The weight of the brushes are a bit “plastic-y” but I do like the simplicity of the full-on silver metal from the handle to the ferrules.
Jag är mycket förvånad med kvaliteten på dessa borstar och hur bra de är! Blandnings borsten är så mjuk och enkel att använda. Vikten av borstarna är lite “plastic” men jag gillar enkelheten i full-on silvermetall från handtaget till hylsor.

Would you be checking these brushes out? Let me know in the comments!
Kommer du kolla på dom här set? Säg gärna till i kommentarfältet!

Continue Reading

A Favorite Must-Have | Sephora’s Solid Brush Cleaner

Now that we will (FINALLY) be getting Sephora’s later pro brushes in Swedish Sephora stores, I felt it would be cool to show you all an amazing product I bought while in Vegas last year for my birthday.
Nu när vi kommer (ÄNTLIGEN) få in de nya pro penslar till Sephora Sverige så tänkte jag visa er en produkt jag älskar så otroligt mycket som jag köpte i Vegas när jag var där på min födelsedag.

Sephora solid brush cleaner
This is the Solid Brush Cleaner from Sephora’s own brand.
Detta är Soild Brush Cleaner från Sephoras egen märke.Sephora solid brush cleanerIt’s so simple yet sooo effective! It has moroccan argan oil for conditioning and it smells quite mild in scent!
Den är så otroligt enkel men effektivt! Den innehåller morrocan argan olja som är mjukgörande och doftar väldigt mild!

Sephora solid brush cleaner
You get 31,2g of product and you also get a little rubber disk that works well to rub off gunk from your brushes and/or sponges!
Du får 31,2g produkt och även en liten silikon disk som fungerar bra för bättre rengöring av penslarna/svampar!

Sephora solid brush cleaner
The silicon disk bit is soft, easy to use and I usually put it into the lid of the soap holder so I can also use the sides of the lid for easy round motions.
Silikon disken är mjuk och enkelt att använda. Jag brukar lägga den i locket av själva dosan så det blir lättare med rundare motioner.

I feel that the soap lathers very well with my brushes and the little extra disk that deep cleanses is just the cherry on the top… The only negative I have is that we don’t sell it here in Scandinavia…*WAH*
Jag tycker att tvålen löddrar bra med mina penslar och extra disken verkligen tar bort smuts väldigt bra…den enda som är negativt är att vi fotfarande säljer inte denna skönhet här i Scandinavia än… *WAH*

Where to Buy: Sephora.com
Price: $8 (around 70 SEK)

Continue Reading

Throwback – Sephora’s Nail Patch Hippie Chic

NOTW - sephora nail patch hippie chic
Awe man! I found this in my drawer and I actually miss the older Nail Patches that Sephora had… I know that they are still selling them on sale but still! I remember I bought another one of these for my birthday back in 2013… But I still love ’em! ;)
Awe, jag hittade denna i byrån så jag la på dem… Jag saknar dom gamla Nail Patches som Sephora hade… Dom finns på rea om ni vill köpa men synd de blev utbytta! Jag kommer ihåg jag köpte liknande tillbaka i 2013 och älskat dom då och även nu! ;)

Do you like sticker-like nailpolishes? What are your favorite brands?
Gillar du klistermärke nagellack? Vad har du för favorit märken som har sånna?

Continue Reading

TheBalm The Manizer Sisters… Hyped Highlighters?

the Balm Manizer Sister Palette
I have liked The Balm Cosmetics since they released the Nude’tude palette a number of years back. I have tried MaryLou Manizer but wasn’t all that WOWed… Since working at Sephora we get the “Do you have The Balm” or “Do you have Mary-Lou Manizer” basically every other customer.
Jag gillar The Balm Cosmetics sen deras Nude’tude palett som kom ut några år sedan. Jag har testat Mary-Lou Manizer men var inte WOWed… Sen jag började jobba på Sephora så får vi “har du TheBalm” eller “Jag söker efter Mary-Lou Manizer” varannan kund som är ganska störande.

the Balm Manizer Sister Palette
So i decided it was time for me to get a hold of the highlighter again and give it another shot to see what the hype is all about… I actually found that GrandParfymeri has a mini The Balm stand and I saw that they sold The Manizer Sisters Luminizing Palette (369kr).
Såå… Jag tog på mig att söka upp highlightern igen och testa en gång till och se varför alla hypar produkten nu… Jag hittade en mini TheBalm hylla där jag hittade The Manizer Sisters Luminizing Palett (369kr).

the Balm Manizer Sister Palette
The palette is a small, travelfriendly palette with the 3 highlighters: Mary-Lou manizer, Cindy-Lou manizer & Betty-Lou manizer.
Paletten är liten, resevänlig och har alla 3 populära highlighters: Mary-Lou manizer, Cindy-Lou manizer & betty-Lou manizer.

the Balm Manizer Sister Palette
From Left: Mary-Lou manizer, Cindy-Lou manizer, Betty-Lou manizer

The product seems to match the mary-lou manizer I had a few years back and so I can say that they are creamy, soft and easy to apply. I did notice that Cindy-Lou manizer was more dusty in comparison to the other two though.
Produkten verkar matcha min gamla mary-lou manizer jag hade några år tillbaka så jag kan säga de här är krämig, mjuk och lätt att applicera. Jag märkte dock att Cindy-Lou manizer var mer dammigt i jämförelse med de andra två…

I felt that the palette was a tad bit more expensive but possibly worth it if you’d like to try them all at once.
Jag känner att paletten är lite mer dyrare men det kanske är värt det om du vill testa alla samtidigt.

So what about the hype? Are these highlighters worth the hype?
I feel that there are a number of highlighters that are quite similar in color and probably at a better price point. The packaging is cute, (especially with this trio palette) and the product (all three highlighters) are good for any skintype. The pigmentation and consistency is very good and the product is easy to apply.
Så… hypen då? Är de här highlighter värt hypen?
Jag känner att det finns några andra highlighters i marknaden som är ganska lik och kanske på ett bättre pris. Förpackningen är fin (särskilt paletten) och produkten (alla 3 highlighters) är bra för alla hudtyper. Pigmentationen och känslan av produkten är bra och enkel att applicera.

What are your thoughts on these hyped highlighters?
Vad tycker du om de här highlighters?

Continue Reading

A Review of Kardashian Beauty K24 Prime Priming Gelé

kardashian beauty k24 prime
The K24 Prime is a priming gelé that states: “Increase your face value. 24k gold dust make up prepping primer 5 minute gel, treats instantly adds smoothness and radiance to complexion.”
K24 Prime är en priming gelé som skriver följande på förpackningen: “Increase your face value. 24k gold dust make up prepping primer 5 minute gel, treats instantly adds smoothness and radiance to complexion.”

kardashian beauty k24 prime
The tube comes with 59ml and the product that comes out is a gold-shimmery…mess. Apparently on the ingredients list, it includes witch hazel known for refreshing the skin, locking in moisture and also works on reducing acne in the skin. It also (long way down on the list) has gold. that’s it. “Gold” is what is written…like what gold?!
Tuben har 59ml produkt i och kommer ut guld-shimmerig… På ingrediens listan så står det witch hazel som är känd för att pigga upp huden, återfuktar och även jobbar på acne. lite längre ner på listan står det Gold…”Gold”…vaddå guld?!

kardashian beauty k24 prime
I gave it a try and I just cannot find a reason to purchase it at 220 kr. I followed the instructions: a generous amount on cleansed skin and leave on for 5 minutes. Then apply makeup afterwards…
Jag har testat och tyvärr hittar jag ingen anledning att köpa gelén på 220kr. Jag följade instruktionerna som är att lägga mycket på rengörd hud och lämna det i 5 minuter. Sen ska man lägga på maken efteråt.

kardashian beauty k24 prime
It was just a glittery mess applying the product. I decided on using my mask brush to reduce glittery hands. It smelt…synthetic but did give a soothing feel on the skin…like any other product would.
Jag kan säga att det blev bara massa glitter överallt. Jag applicerade masken med min mask pensel och den doftade syntet…dock den gav en kylande effekt på huden..som alla flytande produkter skulle ju…

kardashian beauty k24 primeAfter around 3 minutes it dried and I washed it off after 5 minutes. My hands were STILL covered in glitter after washing my hands 3-4 times!
Efter 3 minuter så var den torr på huden och efter 5 minuter tvättade jag av…mina händer var bara fylld med MASSA glitter även om jag tvättade 3-4 gånger efteråt!

kardashian beauty k24 prime
I personally didn’t feel that my face was any different except I actually felt it was a bit drier around my nose and cheeks. I applied my makeup and I did not find any differences in my skin and or makeup hold.
Personligen tyckte jag inte att min ansikte såg annorlunda ut.. Jag kände att jag fått lite torrare hud runt näsan och kinderna. Jag applicerade min smink men såg ingen skillnad i huden eller hur sminket hållde.

So final thoughts. Skip this one. I wasn’t impressed and it just didn’t do it for me. It took more effort for no result.
Sista tankar… hoppa över denna. Jag tyckte inte om den och kände inte det gjorde mycket. Det var mycket mer arbete än resultat.

Where to Buy: Åhléns
Price: 220kr

Disclaimer: I received one or more of the products or services mentioned above for free in the hope that I would mention it on my blog. Regardless, I only recommend products or services I use personally and believe will be good for my readers.

Continue Reading

Spring Beauty Wishlist 2016

springwishlist

You always wish for things you can’t get a hold of…or what was it?
Man alltid vill ha det man inte har…eller hur var det nu då?

I usually browse the Sephora.com website (which we ALWAYS advice the swedish consumer NOT TO DO when they come and shop at Sephora stores here in Sweden unless they’d like to be throughly disappointed)…
Jag alltid kollar Sephora.com (men vi på Sephora Sverige säger till kunder att INTE göra det då man blir besviken ju!)

I like getting informed of what has been released but also create a mini wishlist just in case I am able to “click” a few of the items home…
Jag gillar att ha information om vad har kommit ut och även ha en liten wishlist ifall jag vill egentligen få hem någonting…

This spring I am lusting for a mix of skincare, makeup & even perfume & nails!
Denna vår så har jag en fin mix av hudvård, smink och även parfym & nagelprodukter!

  1. Sephora PRO Press Full Coverage Complexion Brush #66 ($36)
  2. Sephora PRO Press Full Coverage Precision Brush #67 ($26)
  3. Histoires de Parfums Discovery Set ($16)
  4. Clarisonic Mia Fit ($189)
  5. Kat Von D Shade + Light Two Tone Blush ($25)
  6. MAKE UP FOR EVER Artist Palette Volume 3 – Florals ($44)
  7. Formula X – Alchemy II ($14)
  8. Glamglow POUTMUD™ Wet Lip Balm Treatment ($24)
  9. Glamglow POUTMUD™ Fizzy Lip Exfoliating Treatment ($24)

What’s on your January Beauty wishlist?
Vad är på din Januari Skönhets wishlist?

Continue Reading