Coming back to a Winning Concept! * Find me at Sephora…Again!

Yes, you read correctly! I am boomerang-ing back to Sephora.
/Ja, du läser rätt! Jag är boomerang-ar tillbaka till Sephora.

Oh…remember this post a year ago? Well. I will be returning to a job and company that I love but had to leave behind (for a short while). Apparently this is a trend I am happy it is trending! In August you will find THIS boomerang employee back at Sephora with an extra spring in her step.
/Åh … kom ihåg det här inlägget för ett år sedan? Well. Jag kommer att återvända till ett jobb och ett företag som jag älskar men var tvungen att lämna (ett tag). Tydligen är det en trend att komma tillbaka så jag är glad att det är trendig! I augusti hittar du den här boomerangmedarbetaren tillbaka på Sephora med en extra spring i hennes steg!

This was an interesting turn of events since I wasn’t really sure if I would want to come back or what if I wanted to chance being away from the beauty industry. I have had many ask me to start my own but I’m just not interested, though I am sure if push came to shove, I would do a good job. But. I wanted to come back to what I am good at and what I have potential for and where better than the place I loved with the coworkers I loved right?
/Det här var en intressant händelse eftersom jag inte var säker på om jag skulle vilja komma tillbaka eller om jag ville ta chansen att vara borta från skönhetsindustrin totalt. Jag har fått många förfrågningar att starta eget men jag är bara inte intresserad att göra det, men jag är säker på om det verkligen sket sig så skulle jag göra ett bra jobb. Men. Jag ville komma tillbaka till det jag är bra på och vad jag har potential för och var bättre än vad jag älskade med medarbetarna jag älskar…right?

Who knows where this will take me, I do know that I would love to stay a year or so and… then? Well. We will just have to see! For those of you who read my blog and are in the area, come by, say hi and I cannot wait to see you at Sephora again soon!
/Vem vet var detta kommer att ta mig, jag vet att jag skulle älska att stanna ett år eller så och sen? Tjo. Vi får bara se! För er som läser min blogg och är i området, kom och säg hej och jag kan inte vänta med att se dig på Sephora igen snart!

Do you think I made a good decision making a U-turn back? What is your favorite brand at Sephora? Which brand are you missing that we don’t have in Scandinavia yet?
/Tror du att jag gjorde ett bra beslut att göra en U-sväng tillbaka?
Vad är ditt favoritmärke hos Sephora? Vilket märke saknas som vi inte har i Skandinavien än?

Continue Reading

5 Hidden Gems to Treasure Hunt on the Las Vegas Strip!

Every visit we make to Las Vegas is another opportunity to go “Gem” hunting. There are some cool stuff hidden within the hotels that are fun to find!
/Varje besök vi gör till Las Vegas är ett annat tillfälle att gå på ett “Gem” jakt. Det finns några coola saker dolda inom hotellen som är roliga att hitta!

#1 Popeye at the Wynn

There is a 7 foot tall Popeye by Jeff Koon within the Wynn. This statue was bought for nearly $28.2 million and is super duper shiny…
/Det finns en 7-fot lång Popeye av Jeff Koon inom Wynn. Denna staty köptes för nästan 28,2 miljoner dollar och är super duper shiny!

*Hint* Check close to the Theater.

#2 The Hidden Pizza Place at The Cosmopolitan

Yes. There is a no name, no sign pizza place in the Cosmopolitan serving up yummy slices and are open into the weee hours! I wouldn’t say it is so hidden though since when we were there, there was a huge group of people sitting outside mumsing on a whole pie!
/Ja. Det finns inget namn, ingen skylt pizza ställe i Cosmopolitan som serverar smaskiga pizza och är öppna super sent/tidig på dagarna! Jag skulle inte säga att det är så gömt men när vi var där fanns det en stor grupp människor som satt utanför mumsing på en hel pizza!

*Hint* Check the 3rd Floor.

#3 The Golden Nugget’s Golden Nugget

The Hand of Faith Golden Nugget was found in 1980 in Australia and the person sold the nugget to The Golden Nugget for over $1 million! It is the biggest golden nugget to date and it is pretty hard to find in the hotel…even with it’s size!
/Hand of Faith Golden Nugget hittades 1980 i Australien och personen sålde nugget till The Golden Nugget för över 1 miljon dollar! Det är den största golden nugget hittills och det är ganska svårt att hitta på hotellet … även med sin storlek!

*Hint* Head towards the lobby!

#4 Swim with the Sharks at The Golden Nugget

Okay so this is not really a thing to find but a pretty cool thing to do!
/Okej inte riktigt någonting att leta efter men fy va kul att göra!

*Hint* Take the slide into the Tank Pool!

#5 Flamingos & Birds Habitat at Flamingo

It took us a while to actually find our way to the Habitat but it was worth finding! They have a number of Chilean flamingos as well as other ducks and fish and even turtles.
/Det tog oss ett tag att faktiskt hitta vägen till Habitat men det var värt att hitta! De har ett antal chilenska flamingos samt andra änder och fiskar och till och med sköldpaddor.

*Hint* Read the signs that say HABITAT.

Have you found some hidden gems that you hint towards? Hint them in the comment section below!
/Har du hittat några av dessa eller andra som ni kan tipsa om? Skriva gärna dina tips nedan!

Continue Reading

Viva Las Vegas | Why I haven’t been Updating the Blog…

Hello from Scorching Las Vegas! It’t the hottest it’s been and we are enjoying 2 weeks of vacation.

I was pretty busy before heading out here to Las Vegas so when we travelled, I had plans on playing catch up on some posts… But our flight from Stockholm to Las Vegas was not smooth sailing. We made it to New York but then our flight was grounded due to very stormy weather in the East Coast. Our pilot was able to deal a new route which meant flying down to Florida and then following the US coast all the way to Las Vegas which meant harsh turbulence all the way to Las Vegas. We were lucky though, we had heavy turbulence but other flights had people be taken to the hospital.
/Hej från Las Vegas! Vi är här på semester och därför är jag super dålig på att uppdatera… Jag skulle ha skrivit många av mina inlägg på flyget men det blev en väldigt tuff flyg hit. Vi kom till New York och då var det så att vädret var inte alls bra på östkusten. Vår flyg var på startbanan i ungefär 2 timmar och vår pilot hittade en ny väg ut där vi åker ner till florida och sen över Texas vidare till Las Vegas. Tyvärr så vädret var riktigt dålig ändå och vi träffade på rejäl turbulens hela vägen till Las Vegas. Vi hade riktigt tur dock…Andra flyg som åkte efter oss hade folk som var tvungna att åka från flyget till sjukhuset!

Anyway, we made it safely and we chose The Venetian Hotel (again) and we are just loving our room, the weather and just being able to just BE. It’s funny though. Many ask us why we choose to come back to Las Vegas and for 2 weeks but it’s just a great place to be and we don’t spend all our time on the strip. There is just so much to do and see here and all in one place!
/Vi är här nu och bor på The Venetian (igen) då vi gillar hotellet och det är bara skönt att bara vara! Roligt nog så många har frågat oss just varför Las Vegas igen och för 2 veckor… Vi tycker det är skönt att vara här, vi spenderar inte all tid on the strip och det finns alltid någonting att göra!

I promise to get around to writing up my beauty posts, I have some about sunscreen, a few about new collections and also some Looks of the Day that I took before leaving but 1) My blog has not been loading as well as I hoped and 2) I am on vacation!
/Självklart kommer jag försöka komma ikapp med mina skönhetsinlägg men bloggen laddar inte så himla bra här och jag är ju på semester så jag ska försöka ta det lugnt! Jag uppdatera på min Snapchat och även på Instagram och Instastories så följ mig där om ni inte gör det redan! @PixiJasmine.

With that, I am constantly updating on my Snapchat: @PixiJasmine as well as my Instagram/Instastories @PixiJasmine so join the conversation there if you haven’t already!

Continue Reading

New Week, New Posts…

Hi Blog! It’s been a hot minute hasn’t it? I decided to take a short break to allow my last post to talk for itself. It was a long post with many parts and was definitely worth the extra exposure. I hope you liked it!
/Hej bloggen! Det har varit en hot minute eller hur? Jag bestämde mig för att ta en kort paus för att låta mitt sista inlägg prata av sig själv. Det var ett långt inlägg med många delar och var definitivt värt den extra exponeringen. Jag hoppas att du gillade det!

Monday… A new week with new possibilities and I have many posts lined up to be posted! I lost a bit of inspiration the past few months after a number of personal events happened. I needed to re-gather and think of what would make me happy and when with any social media, whether it be blogging, YouTube, etc, whatever you do does shine through your work and I am sure you have noticed it here with my outlets.
/Måndag … En ny vecka med nya möjligheter och jag har många inlägg förberedd för att bli upplagd! Jag har förlorat lite inspiration de senaste månaderna efter att ett antal personliga händelser hade inträffat. Jag var tvungen att samla in mina tankar på vad som skulle göra mig glad och med sociala medier, oavsett om det är att blogga, YouTube, etc, oavsett vad du gör… känslor och inspiration skiner genom ditt arbete och jag är säker på att du har märkt det här med mina inlägg och sätt att skriva.

I have now refocused and I have a great group of things to talk about and I hope you are as excited as I am!
/Jag har nu nya mål och jag har en bra grupp av saker att prata om och jag hoppas att du är lika exalterade som jag!

Continue Reading

What Happened in Week 22? Organizing, Me Time, Education & More Me Time…

Where did this week go?? It is insane to think that I haven’t touched my blog since my gigantic DaisyBeautyCruise post!
/Var har veckan tagit vägen? Det har gått för många dagar sen jag skrev min gigantisk inlägg om DaisyBeautyCruise!

Best of the Week

Week 22 was all about looking after myself. Putting everything aside and just playing with beauty products. It has been filled with going back to basics, emptying out and organizing my life around what I want to do rather than what I have to do.
/Bästa av vecka 22 är allt om att ta hand om mig själv. Jag prioriterat bort typ allt och började bara leka med skönhetsprodukter. Gick tillbaka till basics, tömmer ut och organisering runt vad jag vill göra i jämförelse med vad jag måste göra.

Worse of the Week

The feeling of guilt that I had to work with. For those who know me well, I am an intense person. I work fulltime, I study fulltime, I blog fulltime, I do everything whole heartedly and re-organizing my priorities and new goals has been so difficult! It takes time to break a habit and it’s been difficult not feeling guilt for not updating my social media or my blog or even those close to me and putting myself first.
/Tuffaste med vecka 22 var ångest över att inte göra så mycket som jag brukar göra. Ni som känner mig väl så är jag en intens person. Jag gör allt på fulltid inkl jobba, plugga, blogga… Jag gör allt med hela hjärtat så jag tyckte det var verkligen svårt att bryta vanan och lägga mig själv först.

A look into this past week

Monday

I moved my written life from an A5 to a Pocket Filofax. I will be doing a more in-depth post soon on this!
/Måndag: Jag flyttade mitt liv från A5 till Pocket i Filofax! Jag kommer göra ett inlägg om detta snart!

Tuesday

Emails, Emails and more Emails. I finally got around to sorting the highest clump of papers that have been sitting on my desk.
/Tisdag: Email, email och emails! Jag äntligen organiserat pappershögen jag har haft super länge!

Wednesday

I’ve been taking photos of stuff I just really don’t need and will be selling off or donating depending on what it is. I have donation bags ready to leave this weekend.
/Onsdag: Jag har tagit bilder på saker jag vill inte ha längre som jag ska sälja vidare eller donera beror på vad det är. Jag har massor av påsar som ska skänkas denna helg.

Thursday

Bought myself a new sports bra. My old ones are just not cutting it. I have to wait a week for the blue version to come home to me though.
/Torsdag: Jag köpte en ny sportsbyhå då mina gamla känns inte bra längre. Måste dock vänta en vecka för den blåa som jag köpte också.

Friday

Friday is all about sorting out those NailPolishes. I’ve realized that I love polish but I am just horrible at nails so these polishes would need a new home!
/Fredag: Fredag är allt om nagellack och sortering om vad jag vill behålla eller ge bort. Jag märkte att även om jag älskar nagellack så är jag oerhört dålig på att använda dem så de behöver ett nytt hem!

This weekend, I am looking forward to….

This weekend I will be hanging out with my old coworkers on Saturday Evening which I am looking forward to. Also, Sunday is yet another training day. I have a few essays to write and a few blogposts to compete so this weekend is all work and a little play!
/Helgen: Denna helg ska jag hänga med gamla kollegor på Lördagen sen på Söndag så ska jag gymma med min PT. Jag har uppsatser att skriva och saker att organisera vidare på så mycket jobb med lite lek också! ;)

How has your week been? Anything you’ve accomplished? What are your plans for next week?
/Hur var din vecka? Något som du är stolt över? Vad är dina planer för nästa vecka?

Continue Reading

A bit MIA…. Hanging out with the Parents in Skåne…

Sorry I have been MIA the past few days. I am in Skåne visiting my parents…
/Ber om ursäkt att jag har varit MIA men jag är i Skåne och träffar mina föräldrar…

If you don’t know my background, my parents live abroad and I live in Sweden and not only so, our summer apartment is in Skåne whereas I live in Stockholm so I get to see my parents maximum once per year and if I do see them, it usually is just for a few days, sometimes only a weekend if I have one to spare. So you can understand why I would prioritize them over my content. This year I have quite a bit of travelling planned so I will be on the move for the next month or so. I will try to create content so best I can where I am and hope that ya’ll are ok with it!

/Om du inte känner till min bakgrund så bor mina föräldrar utomlands och jag bor i Sverige… och inte bara så…Vår sommarlägenhet ligger i Skåne medan jag bor i Stockholm så jag träffar mina föräldrar maximalt en gång om året och om jag ser dem så är det vanligtvis bara för några dagar, ibland endast en helg om jag kan ta ledigt från jobbet. Så du kan förstå varför jag skulle prioritera dem över mitt content här på bloggen. I år har jag en hel del resor planerat så jag kommer att vara på språng i maj men jag ska självklart försöka skapa innehåll så gott jag kan, var jag är och hoppas att det går bra med det!

Continue Reading

When You’re Not Feeling You’re in the Right Job….

It’s not you, It’s me….It’s a breakup but it isn’t anyone’s fault.
I love my job, but I love myself more. After leaving yet another a beloved work place to pursue something else and then working with Daisy Beauty the past few months has been fantastic… But. I’ve met yet another crossroad in my career. It has nothing to do with money, nor my coworkers, but when a job just does not suit who you are and you’ve got that instinct feeling then maybe it is time to move on.
/ Jag älskar mitt jobb, men jag älskar mig själv mer. Efter att ha lämnat ännu ett en älskad arbetsplats och sedan arbeta med Daisy Beauty de senaste månaderna har varit fantastiskt … Men. Jag har träffat ännu ett crossroad i min karriär. Det har ingenting att göra med pengar, eller mina medarbetare, men när ett jobb bara inte passar vem du är och du har den där instinkt känsla då kanske det är dags att gå vidare.
I have been struggling with this decision since I JUST started at this new job and there have just been things that I could not ignore. And for being such a public figure within my job as a representative and meeting so many all the time, this post is so difficult to write. With a heavy heart, I will be leaving Daisy Beauty in pursuit of… well. I don’t know.
/Jag har kämpat med detta beslut eftersom jag precis börjat på denna nya jobb och det har just saker som jag inte kunde ignorera. Och för att vara en sådan offentlig person i mitt jobb som representant och träffa så många hela tiden, är så svårt att skriva det här inlägget. Med ett tungt hjärta, kommer jag att lämna Daisy Beauty i jakten på … ja. jag vet inte.
I am basically doing what you shouldn’t. Leave a secure job without having one lined up. I know it is a risk but when your gut feeling is telling you to do it then well. I will just have to chance it. I still would love to work within the Beauty Industry but I need to find something that is more well suited for me and my personality. If you’ve got any suggestions on what I should do next, let me know!
/Jag gör vad man inte borde göra. Lämna ett säkert jobb utan att ha en runt hörnan. Jag vet att det finns en risk, men när din magkänsla säger till dig att göra det då måste man bara göra det. Jag kommer bara att chans det. Jag skulle fortfarande älskar att arbeta inom skönhetsindustrin, men jag måste hitta något som är mer väl lämpad för mig och min personlighet. Om du har några förslag på vad jag ska göra, låt mig veta!
As for now. I will STILL be blogging so I’m not leaving the beauty industry so See you in my next post! :)
/Det var allt men jag kommer ändå fortsätta blogga så jag lämnar inte skönhetsindustrin. Vi ses i nästa inlägg! 
Continue Reading

When Bad Things Happen: The Stockholm Attack & Earthquakes in Philippines…

This post will be in English as it is the best way for me to express what I want to say today.

I was not raised in Sweden but I am living in the Capital, Stockholm. I have lived most of my life abroad and since moving here, I have had my challenges with the people and culture of my own citizenship. I have always felt the disconnect and conservative behavior and especially being a Swede but not being considered one has always made it difficult for me to consider Sweden home…However. The behavior and feeling yesterday was completely different. The love and support of strangers taking in people and offering help or lending a hand is indescribable.

Just out of a meeting with two fantastic women, I planned on taking the metro home or to Åhléns since I was there yesterday and did an oxygen boost at Elizabeth Ardens new stand.  I wanted to try the detox but while standing in one of the trams I decided to just continue on home instead and do the boost next week instead. Just as I stepped out of the tram, my phone started exploding. Just short messages of panic: “Where are you?” “Are you at Åhléns?” “Are you ok?”… I learnt that the lorry rammed right into the beauty department at Åhléns City. Where I was just deciding not to go.

I have friends and loved ones that work at Åhléns and my first reaction was to try to get a hold of them. I know that phones are a no-no on the floor and Åhléns has good management that would take care of their people. Now it was the waiting game. How will those trapped in stores or nearby get home? By not jumping off the tram at that time, I missed those minutes. I was close by. Safe…but not safe. A feeling of not knowing but knowing that people were reaching out and helping in any way they could. I am thankful to the kindness of strangers, the police, medical teams and other moving parts that rushed to the scene when we all were trying to get as far away as possible.

And.. on the other side of the world, My parents experiencing the ground below them shaking with tremors from the Earthquakes in the Philippines. I recently learnt that there was a 5.2 magnitude hit South of Manila and the effects are still unknown. My parents are truly fantastic at coping through the crazy rainfalls and mother nature doing her thing..but being so far away from them and the uncertainty of if the Earthquakes would get worse or cause Tsunamis is worrisome.

The only point I want to get across in this post is that the world is just under so much pressure…Whether it is environmental, political, personal.. It is important to keep your close ones close and have perspective. Everyone reacts differently to situations so be considerate, be critical but have understanding and most importantly, support each other. We have enough hate in the world as it is.

❤️ Life is precious. Take care of each other. ❤️

 

Continue Reading