Sadness from Inside Out * Halloween 2017

This year I wanted to be Sadness from Inside Out! Unfortunately with no daylight and to be honest, no time so the photographs doesn’t do the makeup any justice.
/Jag älskade Inside Out och i år ville jag vara Sadness meeeennn tyvärr så finns det inte dagsljus när jag kommer hem (och mina lampor är sönder!) så bilderna har inte fångat hur fint sminkningen är…

Make Up Forever Flash Palette – Blue mixed with some Biotherm Aqua Source Daycream
Make Up Forever Eyeshadow – S228 (Petrol Blue), S234 (Turquoise Blue)
BECCA Shimmer Highlighter – Moonstone


KISSNYPRO Luxury Eye Crayon – Violet
Make Up Forever Aqua Matic – I 22
Isadora Precision Mascara – Blue

KISSNYPRO Belle Soft Matte Lipcream – Anchor Me

PROPS: Eyeglasses from Rusta, actually a pair of christmas glasses that I broke off all excess stuff from and repainted black.
Wig from many maannyy years back …but can be bought on, for example, Ebay.
Lenses from Pinkyparadise – Circle Lenses in Fairy Blue.

Continue Reading

Some Honorable Mentions from Apotek och Egenvård 2017

Though I mainly attended the Hud & Kosmetik Mässa, I also did take a round at the other Exhibition: Apotek & Egenvård and there were some awesome finds that I must share with you!
/Jag egentligen var på Hud & Kosmetik mässan men jag ändå tog en runda i Apotek & Egenvård och hittade massa fint att dela med er!

SmellWell

I LOVE SmellWell! Why oh why have I not seen this brand before!? I saw these bright colored bags that reminded me of those mini beanbags we used for dodgeball in elementary!
/Jag älskar SmellWell! VARFÖR har jag inte sett den tidigare? Jag såg färgade påsar som påminde mig om beanbags vi använt i skolan när jag var liten!

Anyway, I met co-founder Ammi who spoke about her husband from Canada that tried to find something to help with the stench of football shoes. Since he couldnt find anything that worked, he decided on creating his own product…aka. SmellWell. They come in a variety of colors and soon in a longer, larger version for heavier shoes! I CANNOT WAIT!
/Hur som helst träffade jag co-founder Ammi som pratade om sin man från Kanada som försökte hitta något för att hjälpa till med stanken av fotbollskor. Eftersom han kunde inte hitta något som fungerade bestämde han sig för att skapa sitt egen produkt … aka. SmellWell. De kommer i olika färger och snart i en längre, större version för tyngre skor! JAG LÄNGTAR!

The SkinAgent

My second absolute FAVORITE find was The SkinAgent. The brilliant founders Linda and Anna made sure that those uncomfortable rubs will not turn into a long term pain! The women where so kind and it was a pleasure to talk to them at their stand.
/Min andra absoluta FAVORITE fynd var The SkinAgent. De strålande grundarna Linda och Anna såg till att de obehagliga skav kommer inte bli en långvarig smärta! Kvinnorna var så snälla och det var ett nöje att prata med dem i deras monter.

They have 3 sticks: Move, Sport & BH (Bra in swedish) and there will be one coming out soon for feet…I must have one of each!
/De har 3 typer: Move, Sport & BH. Det kommer också ut en för fötter. Jag måste ha alla!

FootNer

I think FootNer gave me the perfect Birthday present… A CoolActive Massager for my sore feet! Youve probably heard of FootNer from their exfoliating socks but when I saw this little contraption…. I had to talk and see what it was all about. I stand all day at work and I work out 2-3 times a week now so my feet are basically in a state of pain constantly. What Footner coolActive Massager does is that it is a massage ball that cools and even calms the feet! I cannot wait to give this a try.
/Jag tror FootNer gav mig den perfekta födelsedagspresenten … En CoolActive Massager för mina ömma fötter! Du har nog hört talas om FootNer från deras exfoliating strumpor, men när jag såg den här lilla grejs …. Jag var tvungen att prata med de och se vad det handlade om. Jag står hela dagen på jobbet och jag tränar 2-3 gånger i veckan nu så mina fötter är i princip i en tillstånd av smärta konstant. Vad Footner CoolActive Massager gör är att det är en massageboll som kyler och till och med lugnar fötterna! Jag kommer säkert älska produkten!

IDUN Minerals

IDUN was found at the Apotek area since they have partnered up with Apoteket. It was super cool to see their latest skincare line with the simple black and white and even numbered bottles to make it super easy to follow and use.
/IDUN kunde hittas på Apotekområdet då de samarbetar med Apoteket. Det var super coolt att se deras senaste hudvårdsserie med de enkla svarta och vita flaskor och numrerade flaskorna för att göra det super lätt att följa och använda.

Pedicare

I love Pedicare products and have written about the brand previously so I wanted to see what was new. They will soon release a mousse that I am excited to try out. It comes in a 100ml mini bottle and comes out as a foam. When you apply it, it goes super quickly into the skin. I like!
/Jag älskar Pedicare produkter och har skrivit om varumärket tidigare så jag ville se vad som var nytt. De kommer snart att släppa en mousse som jag vill jätte gärna testa. Den kommer i en 100 ml mini flaska och kommer ut som ett skum. När du applicerar det går det snabbt i huden. Jag gillar!

Ormsalva

Ormsalva also have released two new sticks – A warming and a cooling stick. Perfect for me since I have been putting in a number of hours at the gym lately!
/Ormsalva har också släppt två nya pinnar – En uppvärmning och en kylning stick. Perfekt för mig då jag har lagt på ett antal timmar på gymmet på sistone!

OKeefes

The men at Okeefes were very to the point which I liked. The OKeefes is a brand originating from California that will be releasing a hand and foot cream that is proven to heal quickly and effectively. The brand focuses on those who work rigorous, physical work – or just for those who are in dire need of moisture and protection! *update* I noticed that Apotea already sells the Helping Hands if you are interested in buying yourself a jar!
/Männen på Okeefes var verkligen to the point som jag gillade. OKeefes är ett varumärke som härstammar från Kalifornien och som kommer att släppa en hand- och fotkräm som har visat sig läka snabbt och effektivt. Märket fokuserar på dem som arbetar med rigoröst, fysiskt arbete – eller bara för dem som har ett brådskande behov av fukt och skydd! * uppdatering * Jag hittade Apotea som redan säljer Helping Hands om du är intresserad av att köpa en burk!

The Hair & Body Company

I said hi to a supplier we have at Sephora, The Hair & Body Company who has brands such as St. Tropez and Bulldog.

Nordströms – Mavala

And lastly, I also found Nordströms who have brands such as China Glaze, Ardell and Mavala…Mavala will be releasing 2 new collections which I would hopefully get more information about soon! They look super exciting.
/Och sist så hittade jag Nordströms som har varumärken som China Glaze, Ardell och Mavala … Mavala kommer att släppa 2 nya kollektioner som jag förhoppningsvis kommer få mer information om snart! De ser super spännande ut.

Which brands surprised you if you attended the exhibition this year? What do you think of my finds?
/Om du var på mässan i år, vilka märken överraskade dig? Vad tycker du om mina fynd?

Continue Reading

Fenty Beauty By Rihanna has Dropped

As I work at Sephora, this was a serious hush-hush for us and though we had all the information and training very much ahead of time… We couldn’t peep a single word about any of it until TODAY. Finally. I CAN TALK!
/Då jag jobbar på Sephora var det här en allvarlig hush-hush för oss när det gäller lanseringen och märket…och även om vi hade all information och träning väldigt mycket i förväg … Vi var tvungna att hålla tyst fram tills idag… Äntligen! JAG FÅR PRATA!!

Fenty Beauty is the latest addition to Sephora globally and Sweden/Scandinavia is part of the 17 country launch worldwide. The brand was announced in April 2016, she paired with LVMH so Fenty will be exclusive to Sephora and Harvey Nichols (UK).
/Fenty Beauty är det senaste tillskottet till Sephora globalt och i Sverige/Skandinavien och det är en del av en global lansering i 17 länder världen över. Idéen kom fram i april 2016, där Rihanna pratade ihop med LVMH så Fenty kommer att vara exklusivt på Sephora och Harvey Nichols (UK).

The brand I would say is built on Rihanna (Did you know her last name is Fenty?) and the celebration of diversity so you will find very simple products for all skintones and occasions. In the collection of products you will find:
/Varumärket skulle jag säga är byggt på Rihanna (Visste du att hennes efternamn är Fenty?) Och firandet av mångfald så vad ni kan förvänta är enkla produkter för alla hudtoner och tillfällen. I kollektionen av produkter kommer ni se:

  • 40 Shades of Foundations
  • 6 Duo Cheek products
  • 2 Highlighters
  • A Blotting Powder
  • A XXL doefoot Lipgloss

What are you looking forward to trying? What are your thoughts on the brand?

Continue Reading

Coming back to a Winning Concept! * Find me at Sephora…Again!

Yes, you read correctly! I am boomerang-ing back to Sephora.
/Ja, du läser rätt! Jag är boomerang-ar tillbaka till Sephora.

Oh…remember this post a year ago? Well. I will be returning to a job and company that I love but had to leave behind (for a short while). Apparently this is a trend I am happy it is trending! In August you will find THIS boomerang employee back at Sephora with an extra spring in her step.
/Åh … kom ihåg det här inlägget för ett år sedan? Well. Jag kommer att återvända till ett jobb och ett företag som jag älskar men var tvungen att lämna (ett tag). Tydligen är det en trend att komma tillbaka så jag är glad att det är trendig! I augusti hittar du den här boomerangmedarbetaren tillbaka på Sephora med en extra spring i hennes steg!

This was an interesting turn of events since I wasn’t really sure if I would want to come back or what if I wanted to chance being away from the beauty industry. I have had many ask me to start my own but I’m just not interested, though I am sure if push came to shove, I would do a good job. But. I wanted to come back to what I am good at and what I have potential for and where better than the place I loved with the coworkers I loved right?
/Det här var en intressant händelse eftersom jag inte var säker på om jag skulle vilja komma tillbaka eller om jag ville ta chansen att vara borta från skönhetsindustrin totalt. Jag har fått många förfrågningar att starta eget men jag är bara inte intresserad att göra det, men jag är säker på om det verkligen sket sig så skulle jag göra ett bra jobb. Men. Jag ville komma tillbaka till det jag är bra på och vad jag har potential för och var bättre än vad jag älskade med medarbetarna jag älskar…right?

Who knows where this will take me, I do know that I would love to stay a year or so and… then? Well. We will just have to see! For those of you who read my blog and are in the area, come by, say hi and I cannot wait to see you at Sephora again soon!
/Vem vet var detta kommer att ta mig, jag vet att jag skulle älska att stanna ett år eller så och sen? Tjo. Vi får bara se! För er som läser min blogg och är i området, kom och säg hej och jag kan inte vänta med att se dig på Sephora igen snart!

Do you think I made a good decision making a U-turn back? What is your favorite brand at Sephora? Which brand are you missing that we don’t have in Scandinavia yet?
/Tror du att jag gjorde ett bra beslut att göra en U-sväng tillbaka?
Vad är ditt favoritmärke hos Sephora? Vilket märke saknas som vi inte har i Skandinavien än?

Continue Reading

5 Hidden Gems to Treasure Hunt on the Las Vegas Strip!

Every visit we make to Las Vegas is another opportunity to go “Gem” hunting. There are some cool stuff hidden within the hotels that are fun to find!
/Varje besök vi gör till Las Vegas är ett annat tillfälle att gå på ett “Gem” jakt. Det finns några coola saker dolda inom hotellen som är roliga att hitta!

#1 Popeye at the Wynn

There is a 7 foot tall Popeye by Jeff Koon within the Wynn. This statue was bought for nearly $28.2 million and is super duper shiny…
/Det finns en 7-fot lång Popeye av Jeff Koon inom Wynn. Denna staty köptes för nästan 28,2 miljoner dollar och är super duper shiny!

*Hint* Check close to the Theater.

#2 The Hidden Pizza Place at The Cosmopolitan

Yes. There is a no name, no sign pizza place in the Cosmopolitan serving up yummy slices and are open into the weee hours! I wouldn’t say it is so hidden though since when we were there, there was a huge group of people sitting outside mumsing on a whole pie!
/Ja. Det finns inget namn, ingen skylt pizza ställe i Cosmopolitan som serverar smaskiga pizza och är öppna super sent/tidig på dagarna! Jag skulle inte säga att det är så gömt men när vi var där fanns det en stor grupp människor som satt utanför mumsing på en hel pizza!

*Hint* Check the 3rd Floor.

#3 The Golden Nugget’s Golden Nugget

The Hand of Faith Golden Nugget was found in 1980 in Australia and the person sold the nugget to The Golden Nugget for over $1 million! It is the biggest golden nugget to date and it is pretty hard to find in the hotel…even with it’s size!
/Hand of Faith Golden Nugget hittades 1980 i Australien och personen sålde nugget till The Golden Nugget för över 1 miljon dollar! Det är den största golden nugget hittills och det är ganska svårt att hitta på hotellet … även med sin storlek!

*Hint* Head towards the lobby!

#4 Swim with the Sharks at The Golden Nugget

Okay so this is not really a thing to find but a pretty cool thing to do!
/Okej inte riktigt någonting att leta efter men fy va kul att göra!

*Hint* Take the slide into the Tank Pool!

#5 Flamingos & Birds Habitat at Flamingo

It took us a while to actually find our way to the Habitat but it was worth finding! They have a number of Chilean flamingos as well as other ducks and fish and even turtles.
/Det tog oss ett tag att faktiskt hitta vägen till Habitat men det var värt att hitta! De har ett antal chilenska flamingos samt andra änder och fiskar och till och med sköldpaddor.

*Hint* Read the signs that say HABITAT.

Have you found some hidden gems that you hint towards? Hint them in the comment section below!
/Har du hittat några av dessa eller andra som ni kan tipsa om? Skriva gärna dina tips nedan!

Continue Reading

Sephora Sweden’s Webshop is now Open

Sephora Sweden has opened their digital doors at Sephora.se allowing those far from a physical store to purchase online!

After releasing information on their social media that the webshop was soon ready today, many have already seen the “soft” launch and have already started complaining about them not announcing that they are open. As someone who has worked for Sephora and in addition has worked with creating and opening webshop, I wanted to do a quick explanation of how it works.

As I worked at Sephora when the news broke a few years back that they would be creating a webshop, I understood it would take a few years. It was super difficult to stand in store and explain each time to those visiting from other cities that it would take some time but it will come. I personally have sent products to customers I spoke to over the phone because I know how it is to live far from a store that sells my favorite brands.

However, I also know first hand how difficult it is to launch a functional webshop as I have had the opportunity to work with team and launched a cosmetic webshop just this year. I understand and have worked with all the logistics behind a webshop including where the stockroom would be, who would take care of front-end, back-end, payment methods, returns, shipping…The list just continues!

I believe many do not understand that working back-end takes a lot of energy to make sure all the information is present from uploading high-def photos to pricing and product text. A soft launch allows the company to be able to regulate any problems that may come up with payment methods, shipping and even gives a bit of time to continue to upload information for each product to be sold in the digital store and in turn allows shoppers a good experience on the site.

So, long explanation short. Please be patient. Sephora is working out the kinks. Another thing to keep in mind is that Sephora Sweden is driven by Sephora Denmark who in turn is driven by Sephora France. Translations would be a bit google translate and I too reacted to the…interesting… wording chosen on the site but I am sure that in time, these too will be adjusted accordingly to the Swedish Market.

It is about time that Sephora could reach out to customers who are not near a physical store. I am excited that this project has finally launched!

Where do you live? What Sephora brand have you really been wanting to get?

/Sephora har smyg lanserat Sephora.se idag och några har redan börjat kommentera om sidan. Jag som har jobbat på Sephora och även har lanserat en webbshop med en annat företag har förståelse om just varför det har tagit tid och vill jätte gärna kunna förklara lite mina tankar kring lanseringen. Long story short, Jag skulle önska att ha lite tålamod och låt Sephora reda ut alla detaljer för att kunna erbjuda er bästa möjlig service. 

Continue Reading

Viva Las Vegas | Why I haven’t been Updating the Blog…

Hello from Scorching Las Vegas! It’t the hottest it’s been and we are enjoying 2 weeks of vacation.

I was pretty busy before heading out here to Las Vegas so when we travelled, I had plans on playing catch up on some posts… But our flight from Stockholm to Las Vegas was not smooth sailing. We made it to New York but then our flight was grounded due to very stormy weather in the East Coast. Our pilot was able to deal a new route which meant flying down to Florida and then following the US coast all the way to Las Vegas which meant harsh turbulence all the way to Las Vegas. We were lucky though, we had heavy turbulence but other flights had people be taken to the hospital.
/Hej från Las Vegas! Vi är här på semester och därför är jag super dålig på att uppdatera… Jag skulle ha skrivit många av mina inlägg på flyget men det blev en väldigt tuff flyg hit. Vi kom till New York och då var det så att vädret var inte alls bra på östkusten. Vår flyg var på startbanan i ungefär 2 timmar och vår pilot hittade en ny väg ut där vi åker ner till florida och sen över Texas vidare till Las Vegas. Tyvärr så vädret var riktigt dålig ändå och vi träffade på rejäl turbulens hela vägen till Las Vegas. Vi hade riktigt tur dock…Andra flyg som åkte efter oss hade folk som var tvungna att åka från flyget till sjukhuset!

Anyway, we made it safely and we chose The Venetian Hotel (again) and we are just loving our room, the weather and just being able to just BE. It’s funny though. Many ask us why we choose to come back to Las Vegas and for 2 weeks but it’s just a great place to be and we don’t spend all our time on the strip. There is just so much to do and see here and all in one place!
/Vi är här nu och bor på The Venetian (igen) då vi gillar hotellet och det är bara skönt att bara vara! Roligt nog så många har frågat oss just varför Las Vegas igen och för 2 veckor… Vi tycker det är skönt att vara här, vi spenderar inte all tid on the strip och det finns alltid någonting att göra!

I promise to get around to writing up my beauty posts, I have some about sunscreen, a few about new collections and also some Looks of the Day that I took before leaving but 1) My blog has not been loading as well as I hoped and 2) I am on vacation!
/Självklart kommer jag försöka komma ikapp med mina skönhetsinlägg men bloggen laddar inte så himla bra här och jag är ju på semester så jag ska försöka ta det lugnt! Jag uppdatera på min Snapchat och även på Instagram och Instastories så följ mig där om ni inte gör det redan! @PixiJasmine.

With that, I am constantly updating on my Snapchat: @PixiJasmine as well as my Instagram/Instastories @PixiJasmine so join the conversation there if you haven’t already!

Continue Reading

PixiJasmine meets PixiWoo…& the story behind the name PixiJasmine

PixiJasmine got the chance to meet PixiWoo. It was short and sweet and they were very kind.
/PixiJasmine har fått träffa PixiWoo tjejerna. De var hur fin som helst.

Eight-ish years ago I remember starting my YouTube channel with the aim of just getting to know other people. Eight-ish years ago, PixiWoo started their channel and did tutorials. I remember a video with Brigitte Bardot that caught my eye and since then I had followed their journey and continued on mine. There’s led to a fantastic brush line, an inspiring YouTube Channel and also the release of their new book AND prizes such as the Glamour UK Award for Best YouTubers 2017!
/Åtta år sen startade jag min YouTube-kanal i syfte att bara lära känna andra människor. Åtta år sedan startade PixiWoo sin kanal och gjorde tutorials. Jag kommer ihåg en video med Brigitte Bardot som fångat mitt öga och sedan dess hade jag följt deras resa och fortsatte på min. Det har lett till en fantastisk pensel företag, en inspirerande YouTube-kanal och även en ny  bok och priser som Glamour UK Award for Best YouTubers 2017!

We had Breakfast with the Real Techniques team at Lyko which was a intimate but spacious area. They introduced themselves, their brand and took questions and then they mingled…or rather took loads of photos with all us star-strucked people. I waited until a tad later and Molkan took a few photos of us. It was nice to share that I’ve followed them from the start and started my channel the same year and also had Pixi as part of my name. They were super kind and even encouraged me to start up my YouTube channel again… Maybe so, maybe so!
/Vi hade frukost med Real Techniques teamet på Lykoskontor som var intimt men också rymligt område. De introducerade sig, deras varumärke och tog frågor och sedan minglade de … eller tog ganska massor av bilder med alla stjärnsträckta människor. Jag väntade tills det blev lite lugnare och Molkan tog några bilder av oss. Det var trevligt att dela med mig att jag följt dem från början och började min kanal samma år och hade Pixi som en del av mitt namn. De var super snygga och till och med uppmuntrade mig att starta upp min YouTube-kanal igen … Kanske, kanske!

Where does Pixi come from in PixiJasmine?

I thought it would be a cool story time to tell where I got my name from… Throughout the years I have been beauty blogging and even on YouTube, I have gotten many comments that I “stole” my name from the PixiWoo sisters. However. That is not the case. There are two main reasons why Pixi was integrated into my online persona.
/Jag tyckte att det skulle vara kul att berätta var jag fick mitt namn ifrån … Under åren har jag blivit skönhetsbloggare och även funnits på YouTube har jag fått många kommentarer att jag “stjal” mitt namn från PixiWoo-systrarna. men.. Så är inte fallet. Det finns två anledningar till att Pixi integrerades i min online persona.

My name is Jasmine so that explains the second part but Pixi came mainly from my childhood. It was because I was small and still a bit mischievous like a pixie fairy so it was a nickname that stuck.But I dropped the e and it became Pixi making it easier to write on my sport jerseys and online.  The second is that I used to use quite a bit of Pixi Beauty before starting YouTube and the blog which also contributed to the nickname Pixi. So that’s the story behind PixiJasmine. Not all that exciting to be honest! I have thought of changing my name many times but after using it for so long, it just never happened.
/Jag heter Jasmine så det förklarar andra delen, men Pixi kom främst från min barndom. Namnet berodde på att jag var liten och fortfarande lite mischievous som en pixie fe, så det var ett smeknamn som fastnade. Men jag släppte e och det blev Pixi vilket gör det lättare att skriva på mina sporttröjor och online. Det andra är att jag brukade använda en hel del Pixi Beauty innan jag startade YouTube och bloggen som också bidrog till smeknamnet Pixi. Så det är historien bakom PixiJasmine. Inte så spännande att vara ärlig! Jag har tänkt på att byta namn många gånger, men efter att ha använt det så länge så hände det aldrig.

I should probably talk about the Real Technique brushes but I will do a separate post with my favorite brushes from the brand soon! What is your favorite brush from Real Techniques?
/Jag bör prata lite om Real Techniques penslarna men jag tänkte det skulle vara bättre med ett separat inlägg. Vad är din favorit pensel från Real Techniques?

Super thank you to LetsFaceIt,

Continue Reading